Ferie | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Holidays

Holidays

Here you will find information about holidays and holiday leave.

Holiday leave

 • The length of the holiday is 5 weeks – 25 working days.
 • If you are working part-time with weekly days off, these days will be considered as holiday days, cf. section 5, point 1 of the Act Relating to Holidays.
 • You are entitled to full holiday leave even if you have not earned the right to full holiday pay.
 • If you start in a new position after 30 September you are only entitled to one week of holidays.

Applying for holiday

TA employees

 • TA employees must apply for holidays in the SAP portal prior to implementation.
 • The main holiday / the summer holiday will be applied for by 1 May.

TR employees

 • TR employees choosing to have their days off outside of the main holiday / summer holiday must apply for this in the SAP portal prior to implementation.
 • TR employees do not need to apply for a main holiday / summer holiday. Since all their days off must fall in teaching-free periods, the summer holiday will be pre-registered and the work schedule will indicate the net number of working hours – holidays deducted.

Illness during the holiday

 • If you have a 100 per cent sick leave by the beginning of the holiday, the entire holiday may be postponed until later in the year - claims for postponement must be promoted before the last working day before the holiday.
 • With a 100 per cent sick leave during the holiday you may claim to be granted the corresponding number of days later in the year. In this case, a medical certificate (not self-certification of absence) must be delivered immediately after the holiday is over.
 • Illness of persons other than the employee do not entitle him / her to postpone the holiday.
 • Days off that have not been taken advantage of due to illness are automatically transferred to the subsequent year.

Disbursement of holiday pay

 • The calculation is done in June and the holiday pay allowance is disbursed along with the June salary.

Transfer / advance payment

 • 14 paid days off may be transferred to the subsequent year (2 weeks according to the Act Relating to Holidays, as well as 4 days of contractual holiday). Applying is not necessary.
 • Advance leave can be arranged for, but only for the number of days you have earned holiday pay for.

Holiday pay during paid leave of absence

 • In case of illness during paid leave of absence, you will earn the right to holiday pay. Leave of absence with partial salary will affect the earning possibilities.

For more information about holiday leave, go to the Employee handbook.

 • Søke om ferie

  TA-ansatte

  • Før du kan avvikle ferie, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i  SAP-portalen.
  • Søk innen 1. mai for hoved-/sommerferien.

  UF-ansatte

  • Avvikler du feriedager utenom hoved-/sommerferien, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen.
  • UF-ansatte trenger ikke å søke om hovedferie/sommerferie. Siden all ferie skal avvikles i undervisningsfrie perioder blir ferien forhåndsregistrert og arbeidsplanen angir det netto antall timer som skal arbeides - ferie fratrukket. 
 • Sykdom i ferien

  • Er man 100 prosent sykmeldt når ferien starter kan hele ferien kreves utsatt til senere på året. Krav om utsetting må fremmes før siste arbeidsdag før ferien.
  • Ved 100 prosent sykmelding i ferien kan man kreve å få samme antall dager som ferie senere i ferieåret. Det må da leveres sykmelding (ikke egenmelding) umiddelbart etter at ferien er over.
  • Sykdom hos andre enn den ansatte selv gir ikke rett til utsettelse av ferien.
  • Feriedager som ikke er avviklet pga. sykdom overføres automatisk til påfølgende år.
 • Overføre eller forskuttere ferie

  •  Restferie skal ikke betales ut. 14 feriedager med lønn kan avtales overført til neste år (2 uker etter ferieloven, samt 4 dager avtalefestet ferie).
  • I SAP-portalen overføres uavviklede feriedager automatisk.
  • Ferieloven krever skriftlig avtale om overføring av restferie.
  • Forskuddsferie kan avtales, men kun for det antall dager det er opptjent feriepenger for når ferien skal avvikles.
 • Feriepenger under permisjon med lønn

  Ved sykdom og permisjoner med lønn vil man opptjene rett til feriepenger. Permisjon med delvis lønn vil påvirke opptjeningsgrunnlaget.

 • Sjekk antall feriedager

  Bruk SAP-portalen eller DFØ-appen for å se utestående feriedager. Veiledning til dette finnes her:

Kontakt HR-fellestjenester om ferie + SVA

Contact HR Shared Services about holidays

Url :
Contact form

Centre for Welfare and Labour Research (SVA)

E-mail :

SVA employees must still contact HR at SVA for questions about holidays.