Bli god på studentaktiv læring | DIGIN | Læringsressurser og verktøy | I undervisning | - Ansatt

Studentaktiv læring

Studentaktiv læring

DIGIN veileder deg i design av studentaktiv læring med og uten digitale verktøy.

Vi rydder i begrepsbruk og kommer med nyttige tips til studentaktiv læring med og uten digitale verktøy.

 • Studentaktiv læring

  Å designe studentaktiv læring handler om å skape samstemthet mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer (Biggs, 1996). Læringsaktiviteter kan være både digitale og analoge.

 • Blended learning 

  Blended learning kombinerer fordelene med ansikt-til-ansikt-læring og nettbasert læring. Dette kan være bruk av nettressurser som videoer, apper og nettsider, som støtter opp under studentenes læring. Det kan også være oppgaver som studentene gjør digitalt i forkant, underveis eller etter klasseromsundervisningen.

 • Flipped classroom 

  Flipped classroom (omvendt undervisning) er en mye brukt pedagogisk modell som legger til rette for dybdelæring. Før dere møtes, forbereder studentene seg gjennom digitalt fagstoff og eventuelle oppgaver. Da kan studentene bruke tiden i klasserommet på å jobbe i dybden sammen, og du som underviser vil bli en faglig ressurs og veileder for studentene.

 • Rom for studentaktiv læring 

  OsloMet har fire undervisningsrom tilpasset studentaktiv læring: PA124 i P46, PI455 i P35, L120 i P50 og FG020 i Falbes gate 5 (Active Learning Classroom – ALC-rom i TP). Rommene er godt tilrettelagt for gruppearbeid og studentpresentasjoner i plenum og spesielt egnet til ulike former for omvendt undervisning. Rommene reserveres via timeplanlegger på fakultet.

 • Kurs og workshops

  Kurs ved OsloMet-akademiet

  Her finner dere flere kurs om Canvas og andre digitale verktøy: Kurs ved OsloMet-akademiet

  Skreddersydde kurs

  Vi kan utvikle og tilpasse kurs om dere ikke finner veiledninger eller eksisterende kurs som dekker behovet.

  Workshop for fagmiljøet deres

  Ta med kollegaene og jobb med Canvas-problemstillinger hos oss. Vi står klare med hjelp og innspill om dere trenger det. Dette forutsetter gjennomført grunnkurs i Canvas. Send e-post for å avtale tid.

 • Kontakt DIGIN

  E-post: digin@oslomet.no

  Vakttelefon 8–15: 400 01 156

  Sted: Pilestredet 46, PA 143

 • Ressurser

  Canvas

  Studentaktivitet i Canvas - eksempler
  Studentaktivitet med Padlet - eksempler

  Nettside om Flipped classroom/learning

  https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/

  Artikler

  • Abeysekera, L., & Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34(1), 1–14. doi: https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336
  • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Eugene, Or.; Alexandria, Va: International Society for Technology in Education; ASCD.
  • Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. Paper presented at the 120th American Society of Engineering Education Annual Conference & Exposition, Atlanta, USA. Retrieved from: https://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/download
  • Blau, I., & Shamir-Inbal, T. (2017). Re-designed flipped learning model in an academic course: The role of co-creation and co-regulation. Computers & Education, 115, 69–81. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.014
  • O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85–95.doi: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002
  • Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231. doi: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x