Det lovlige grunnlaget - Ansatt

Det lovlige grunnlaget "Berettiget interesse" - vurdering

Det lovlige grunnlaget "Berettiget interesse" - vurdering

Ved bruk av det lovlige grunnlaget "berettiget interesse" i personvernforordningen (GDPR, art. 6 nr. 1 f) skal det gjøres en dokumentert vurdering - en balansetest. OsloMet sin interesse i behandlingen skal veies opp mot konsekvensene dette har for den registrerte; det vil si den ansatte, studenten, forskningsdeltaker og lignende.