Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Dokumentbehandling

Digital postutsendelse

Post til privatpersoner ekspederes nå elektronisk ut via Public 360. Les mer om Digital postutsendelse ved OsloMet.

Dokumenter fra historisk arkiv

Under Dokumenter fra historisk arkiv finner du informasjon om hvordan du bør gå frem for å få tak i dokumentene du leter etter.

Høringer

Under Høringer finner du retningslinjer for hvordan du utarbeider høringssvar, tips til hvordan du utnytter PR-potensialet og muligheten for politisk påvirkning.

Innsynskrav

Som saksbehandler ved OsloMet har du ansvar for å behandle innsynskrav du mottar.

Møte- og utvalgsdokumenter (opengov)

Møte- og utvalgsdokumenter for OsloMets råd og utvalg.

Rutiner for fagområdene

Rutiner for fagområdene gir en oversikt over saksbehandlingsrutiner innenfor de enkelte fagområder.

chatbot-portlet