Bruk av opptak av lyd og video i undervisningen | DIGIN | Læringsressurser og verktøy | I undervisning | - Ansatt

Video og lydfiler i undervisning

Video og lydfiler i undervisning

Ønsker du å utforske mulighetene for å bruke videoer og lydfiler i undervisningen? OsloMet har flere muligheter for å gjøre opptak til bruk i undervisningen. Det er også mulig å benytte video og podcast i Canvas. DIGIN gir tips og veiledning om valg av teknologi.

Bruk av lyd og bilde i undervisningen

Lyd og bildefiler (video) kan blant annet brukes som diskusjonsgrunnlag i timen, forberedelse til det som skal skje i timen og/eller frigi tid slik at tiden du har sammen med studentene kan brukes til alternative opplegg. Filmen kan gjøres tilgjengelig i Canvas, slik at studenter kan repetere forelesningen eller se den ved en senere anledning hvis de ikke var til stede. Du kan også be studentene se opptak av tidligere forelesninger før dere møtes fysisk, slik at innholdet fra opptaket kan danne grunnlag for andre aktiviteter i fellesskap.

Tips!

 • Lag et godt og detaljert manus med alt du skal si og vise
 • Vær kort, konsist og «to the point» (studentene har mindre tålmodighet når de ser på video enn når de sitter på forelesning)
 • Konsentrer deg om ett tema
 • Lag flere korte filmer om spesifikke temaer (del opp)
 • Anbefalt lengde på filmer er 3-4 minutter
 • Bruk illustrasjoner/presentasjoner/tavle (unngå at hele filmen består av et "snakkende hode")
 • Snakk relativt fort (unngår at de som ser blir utålmodige og faller av)
 • Sørg for god kvalitet på lyden ved å bruke headset (øreplugger m/mikrofon)/mikrofon når du gjør opptak (det er slitsomt med dårlig lyd)
 • Godt lys er også viktig ved opptak av film

Gjør Power Point-presentasjonen om til film

PowerPoint har en tilleggsfunksjon som lar deg lage en video av presentasjonen din. Du kan filme at nye elementer dukker opp i en slide, for eksempel at et viktig element markeres med en rød sirkel. Det er også mulig å legge på lyd slik at du kan «forelese» samtidig som du viser PowerPoint lysarkene. Da kan du velge å ha video av deg selv som snakker i hjørne av presentasjonen. Slik kan presentasjonen din fremstilles som en film med både bevegelig bilde og lyd, og bli et digitalt element i undervisningen. Filmen kan brukes i Canvas, og her finner du veiledning til hvordan (oslomet.instructure.com)

Selvfilmstudio (selfiestudio)

Film en miniforelesning med deg selv i hovedrollen!

Her kan du filme korte videosnutter av deg selv. Det er også mulig å gjøre opptak av presentasjoner (PPT), nettsider, fylle ut skjemaer, Excel eller benytte dokumentkameraet. Slik kan du for eksempel filme hvordan du går frem for å løse en problemstilling. Terskelen for bruk av disse rommene er lav, og alle skal kunne bruke dem etter en enkel innføring. Husk å gjøre et testopptak for å sjekke at teknikken virker.

Gå til oversikt over selfierom.

Opptak og strømming fra klasserom og auditorier 

Lag lydfiler, gjør opptak av forelesningen eller gi studentene mulighet til å følge undervisningen fra et annet rom.  OsloMet har noen undervisningsrom som egner seg for å strømme og ta opp forelesninger. I tillegg til film og lydstudioer. Det er Medieseksjonen som bistår ved opptak av lyd og bilde: medieseksjonen@oslomet.no 

Strømming mellom rom (eller ut på nett) 

Strømming formidler undervisningen din til flere (oslomet.no) enn de som kan være til stede under selve forelesningen. Det kan strømmes til et annet undervisningsrom på campus eller et annet sted, eller studentene kan følge undervisningen fra sin egen PC. 

NB! Slike produksjoner er ressurskrevende med hensyn til personer og utstyr, ta derfor kontakt med Medieseksjonen minimum 3 uker før arrangementet skal holdes. 

Rom med strømming må reserveres i Timeplansystemet (TP) via timeplanlegger på fakultet. HUSK! Skal du strømme mellom to undervisningsrom må begge rom reserveres i TP. 

Opptak av undervisning 

Opptak av forelesning i undervisningsrommet gjør at forelesningen kan distribueres til deltagere i ettertid, eller brukes om igjen i et nytt emne eller ved en senere anledning.  

NB! Slike produksjoner er ressurskrevende med hensyn til personer og utstyr, ta derfor kontakt med Medieseksjonen minimum 3 uker før arrangementet skal holdes 

Rom med strømming må reserveres i Timeplansystemet (TP) via timeplanlegger på fakultet. 

Studio med profesjonell hjelp 

I P48 har OsloMet et profesjonelt studio hvor man kan gjøre ulike typer «avanserte» opptak. Her kan du blant annet: 

 • Gjøre opptak med grønnskjerm 
 • Få hjelp til redigering og lyd 
 • Gjøre opptak med flere involverte som har dialog/diskusjon

Bestill av Medieseksjonen i god tid. 

Lydfiler/Podcast 

Få med noen gode kollegaer og diskuter aktuelle temaer, og la studentene studere på trikken. Podkast/lydfiler gjør det mulig å diskutere problemstillinger med andre fra fagfeltet, eller å gjøre en egenrefleksjon rundt et tema. Her kan man få ny vinkling på stoffet og gjør det samfunnsaktuelt. Studentene kan lære gode diskusjons- og argumentasjonsteknikker, og det blir enkelt å høre fag hvor som helst – på trikken eller på joggetur. 

Podcast-utstyr kan lånes i AV-utlånet (oslomet.no).

Ta kontakt

Ta kontakt