Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / DIGIN

Bli god på studentaktiv læring

Forskning viser at ulike former for studentaktivitet i læringsforløpet øker læringsutbyttet. DIGIN kan bistå med kunnskap om læringsdesign og tips til studentaktive undervisningsaktiviteter.

Studentaktiviteter kan gjøres både digitalt og analogt, og ved hjelp av et gjennomtenkt læringsdesign kan den studentaktive læringen bli en integrert del av undervisningen. Aktivitet forstås her som aktiv interaksjon med fagstoffet og lærere/studenter.

Godt utformet læringsdesign

Å designe for læring handler om å skape samstemthet (constructive alignment) mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer. DIGIN kan hjelpe deg å analysere emnet ditt slik at studentene får et samstemt emne.

Omvendt klasserom (flipped classroom) 

Omvendt klasserom handler om at studentenes første eksponering av fagstoff skjer før du møter dem til undervisning, slik at du kan bruke kvalitetstid i klasserommet til å gå dypere inn i de delene av faget som er viktig, vanskelig eller spennende. Metoden legger til rette for studentaktiv læring. DIGIN hjelper deg som har lyst til å teste ut omvendt klasserom som undervisningsmetode.

Rom for studentaktiv læring 

OsloMet har per i dag to undervisningsrom som er tilpasset gruppebasert studentaktiv læring; ProLab (PA124)i P46 og PI455 i P35. Rommene er godt tilrettelagt for gruppearbeid og studentpresentasjoner i plenum, og egner seg spesielt godt til ulike former for flipped classroom-undervisning. Rommene må reserveres via timeplanlegger på fakultet.

Mange klasserom med flate gulv (ikke auditorier) egner seg også godt til studentaktiv undervisning. Det kan være lurt og sette av tid til å sette stoler og bord i grupper. Ha en god dialog med timeplanleggeren på ditt fakultet for å finne et rom som passer til studentaktiv undervisning.

Tips og muligheter til mer studentaktiv læring

Det finnes flere måter å utforme studentaktiv undervisning. Her finner du noen tips til systemer og aktiviteter:

Responssystemer (klikkere)

Dette er systemer som gir deg muligheten til å samle inn respons fra studenten. Du kan stille studentene et, eller flere spørsmål, fra pensum/dagens tema og la studentene svare for eksempel vis mobil eller PC. Du kan velge å legge opp til diskusjon både før og/eller etter at de svarer på spørsmålet(ene). Svarene kan danne grunnlag for refleksjoner, diskusjoner eller andre aktiviteter.

Du kan også lage små flersvarprøver før dere skal møtes. Dette gir deg et grunnlag til å vurdere hva studentene syntes er utfordrende, og fokusere på disse temaene når dere møtes. 

Universitetet i Tromsø har inspirerende ressurser:

Padlet

Padlet er et interaktivt notatprogram som du kan bruk i klasserommet, eller under forelesning. Som underviser kan du lage en konto gratis. I Padlet kan du poste notater eller spørsmål på veggen. Du (og eventuelt studenter og andre som har fått tilgang til veggen) kan enkelt legge inn videoer, bilder, artikler, og annet som måtte passe. Det kan bli en god ressurs når mange bidrar: En myldreside med masse tips, spørsmål og svar, og informasjon om temaet for dagen/uka. Du kan enkelt sortere innholdet ved å dra det rundt på veggen og samle det der du ønsker.

Peer instruction og just-in-time teaching

I denne videoen forteller Christine Lindstrøm hvordan hun har jobbet med omvendt undervisning i fysikk for lærerstudenter på Institutt for lærereutdanning og internasjonalisering (LUI).

Andre aktiviteter