Bli god på studentaktiv læring | DIGIN | Læringsressurser og verktøy | I undervisning | - Ansatt

Studentaktiv læring

Studentaktiv læring

DIGIN veileder i design av studentaktiv læring med og uten digitale verktøy.

Studentaktiv læring

Blended learning

Flipped classroom 

Rom for studentaktiv læring

Kurs og workshops

Kontakt DIGIN

 

Studentaktiv læring

Å designe studentaktiv læring handler om å skape samstemthet mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer (Biggs, 1996). Læringsaktiviteter kan være både digitale og analoge.

Blended learning 

Blended learning kombinerer fordelene med ansikt-til-ansikt-læring og nettbasert læring. Dette kan være bruk av nettressurser som videoer, apper og nettsider, som støtter opp under studentenes læring. Det kan også være oppgaver som studentene gjør digitalt i forkant, underveis eller etter klasseromsundervisningen.

Flipped classroom 

Flipped classroom (omvendt undervisning) er en mye brukt pedagogisk modell som legger til rette for dybdelæring. Før dere møtes, forbereder studentene seg gjennom digitalt fagstoff og eventuelle oppgaver. Da kan studentene bruke tiden i klasserommet på å jobbe i dybden sammen, og du som underviser vil bli en faglig ressurs og veileder for studentene.

Rom for studentaktiv læring 

OsloMet har fire undervisningsrom tilpasset studentaktiv læring: PA124 i P46, PI455 i P35, L120 i P50 og FG020 i Falbes gate 5 (Active Learning Classroom – ALC-rom i TP). Rommene er godt tilrettelagt for gruppearbeid og studentpresentasjoner i plenum og spesielt egnet til ulike former for omvendt undervisning. Rommene reserveres via timeplanlegger på fakultet.

Kurs og workshops

Kurs ved OsloMet-akademiet

Her finner dere flere kurs om Canvas og andre digitale verktøy: Kurs ved OsloMet-akademiet

Skreddersydde kurs

Vi kan utvikle og tilpasse kurs om dere ikke finner veiledninger eller eksisterende kurs som dekker behovet.

Workshop for fagmiljøet deres

Ta med kollegaene og jobb med Canvas-problemstillinger hos oss. Vi står klare med hjelp og innspill om dere trenger det. Dette forutsetter gjennomført grunnkurs i Canvas. Send e-post for å avtale tid.

Kontakt DIGIN

E-post: digin@oslomet.no

Vakttelefon 8–15: 400 01 156

Sted: Pilestredet 46, PA 143

Url: DIGIN inspirasjonsblogg

Ressurser

Canvas

Studentaktivitet i Canvas - eksempler
Studentaktivitet med Padlet - eksempler

Nettside om Flipped classroom/learning

https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/

Artikler

Abeysekera, L., & Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34(1), 1–14. doi: https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Eugene, Or.; Alexandria, Va: International Society for Technology in Education; ASCD.

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. Paper presented at the 120th American Society of Engineering Education Annual Conference & Exposition, Atlanta, USA. Retrieved from: https://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/download

Blau, I., & Shamir-Inbal, T. (2017). Re-designed flipped learning model in an academic course: The role of co-creation and co-regulation. Computers & Education, 115, 69–81. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.014

O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85–95.doi: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231. doi: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x