Cristin-kontakter | Formidling og publisering - Ansatt

Cristin-kontakter

Cristin-kontakter

Hvert fakultet har Cristin-kontakter som veileder fakultetets ansatte og kvalitetssikrer de registrerte dataene.

Fakultet for helsevitenskap 

Kontaktpersoner for fakultetet: 

Fakultet for lærerutdanning 

Kontaktpersoner for fakultetet: 

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontaktperson for fakultetet:

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Kontaktperson for fakultetet:

Senter for profesjonsstudier 

Kontaktperson:

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 

Arbeidsforskningsinstituttet 

Kontaktperson:

Norsk institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring 

Kontaktperson:

By- og regionforskninginstituttet 

Kontaktperson:

Forbruksforskningsinstituttet 

Kontaktperson:

Administrasjonen/ Seniorsenteret

Kontaktperson:

Institusjonssuperbruker for Cristin