Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester / Utstyr og programvare

Utstyrsoppsett

Oppsett av docking, skjerm og annet utstyr.

Innhold

  1. Oppsett av docking
  2. Oppsett av skjerm
  3. Kobling av mus, tastatur og annet utstyr
  4. Koble til PC
  5. Oppstart av utstyret

Oppsett av docking

Start alltid med strømledningene

  • pakk ut strømforsyningen til dockingen og koble den til på undersiden av docken og ut til veggkontakt.
  • pluggen som skal inn på undersiden av dockingen kan være litt "trang" og vond å få sikkelig på plass, men bare skyv den godt inn så blir det kontakt.

Hvis ikke den hvite lys-dioden lyser på dockigen får ikke dockigen strøm. Da må du sjekke at ledningene for strømkabelen sitter godt i begge ender.

Oppsett av skjerm

Pakk ut skjerm og koble den til strøm. Her også, sjekk at strømledningen plugges godt inn i bak på skjermen. Støpselet inn i veggkontakt.

Finn fram displayport-ledningen som følger med skjermen og koble den til bak på skjermen og inn i dockingstasjonen.  Som vist på bildene under.

Kobling av mus, tastatur og annet utstyr

Koble til mus, tastatur og annet utstyr i en ledig USB-port, enten i PCn, dockingen eller skjermen. (Oppsett av USB til skjerm vises nedenfor).

Kabelende A på bilde går inn i skjermen, og kabelende B går inn i hvilken som helst ledig USB port i dockingen.

Når kabelen er koblet til fra skjerm til docking blir USB punktene på skjermen aktivt og kan tas i bruk.

Disse USB-punktene på skjermen som vist på bildene under kan bli tatt i bruk når USB A – B kabelen har blitt koblet som bildene vist over.

Koble til PC

Du kan så koble til den USB-C ledningen som går imellom dockingen og PC-en.

Finn USB-C porten på siden av PC-en og koble til.

Oppstart av utstyret

Trykk på strømknappen under skjermen (som vist på bildet under).

Så skal strømknappen begynne å lyse, dette betyr at skjermen er skrudd på. Du vil da få opp en språk meny, trykk på knappen som er direkte under ✓ symbolet for å velge språket «English». (Språk på skjerm har ikke noe med språk på maskinen å gjøre).

Er alt koblet til ok, så skal det bli liv i utstyret og du skal kunne se bilde på skjermen.

Er det noe som ikke fungerer, så sjekk at ledningen for den aktuelle enhenten er koblet til godt i begge ender. Veldig ofte så er det en litt løs ledning som er årsaken til at noe ikke fungerer.

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet