Utstyrsoppsett - Ansatt

Utstyrsoppsett

Utstyrsoppsett

Denne siden viser hvordan du enkelt kan sette opp docking, skjerm og annet utstyr på egenhånd.

Har du fått utdelt nytt IT-utstyr? Følg veiledningen under:

 • 1. Oppsett av dokkingstasjon

  Start alltid med strømledningene

  • Pakk ut strømforsyningen. Koble den til på undersiden av dokkingstasjonen, og inn i veggkontakt.
  • Pluggen som skal inn på undersiden av dokkingstasjonen kan være litt "trang" og vond å få skikkelig på plass. Skyv den godt inn så blir det kontakt.

  Koble til strømkabelen i dokkingstasjonen

   

  Dersom strømmen er korrekt tilkoblet lyser et LED-lys på toppen av dokkingstasjonen.

 • 2. Oppsett av skjerm

  Pakk ut skjerm og koble den til strøm. Her også, sjekk at strømledningen plugges godt inn i bak på skjermen. Støpselet inn i veggkontakt.

  Koble strømkabelen til skjermen.

  Finn fram displayport-ledningen som følger med skjermen og koble den til bak på skjermen og inn i dokkingstasjonen.  Som vist på bildene under.

  Koble displayportkabelen til skjermen

  Koble displayportkabelen til dokkingstasjonen

 • 3. Kobling av mus, tastatur og annet utstyr

  Koble til mus, tastatur og annet utstyr i en ledig USB-port, enten i PC-en, dockingen eller skjermen. (Oppsett av USB til skjerm vises nedenfor).

  Finn en ledig USB-port på dokkingstasjonen

  Kabelplugg A på bilde går inn i skjermen, og kabelplugg B går inn i en ledig USB-port i dokkingstasjonen.

  Bildet viser endepunkt A (SS) og B (USB)

  Når kabelen er koblet til fra skjerm til dokkingstasjonen blir USB-inngangene i skjermen aktive, og kan tas i bruk.

  Bildet viser den ledige kontakten for kabel A

  Bildet viser hvordan kabel A skal kobles til

  USB-inngangene på skjermen, som vist på bildet under, kan bli tatt i bruk når USB A – B kabelen har blitt tilkoblet, som på bildet over.

  Bildet viser USB-innganger på siden av en skjerm

 • 4. Koble til PC

  Du kan så koble til den USB-C ledningen som går mellom dokkingstasjonen og PC-en.

  Bildet viser USB-C kabel

  Finn USB-C porten på siden av PC-en og koble til.

  Bildet viser USB-C kabel tilkoblet dokkingstasjon

 • 5. Oppstart av utstyret

  Trykk på strømknappen under skjermen (som vist på bildet under).

  Bildet viser PÅ-knappen på en standard skjerm

  Så skal strømknappen begynne å lyse, dette betyr at skjermen er skrudd på.

  Du vil så få opp en språkmeny, trykk på knappen som er direkte under ✓ symbolet for å velge språket «English». Språk på skjerm har ikke noe med språk på maskinen å gjøre.

  Hvis du har gjort oppsettet riktig skal du ha bilde både på både ekstern skjerm og PC-skjerm.

  Bildet viser korrekt oppsett

  Er det noe som ikke fungerer? Sjekk at ledningen for den aktuelle enheten er koblet til godt i begge ender. Veldig ofte så er det en litt løs ledning som er årsaken til at noe ikke fungerer.

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?