UH Sak - Ansatt

UH Sak

UH Sak

OsloMet innfører fellestjeneste levert fra SIKT til UH-sektoren for saksbehandling, dokumentasjonsforvaltning og tjenesteutvikling. Målet er bedre flyt i saksbehandling og automatiserte prosesser for arkivering.

UH Sak leveres med saksbehandlingsplattformen ServiceNow og arkivkjerne fra Documaster.

 • Hva leveres med UH Sak?

  UH Sak leverer saksbehandlingsplattformen ServiceNow, og en arkivkjerne fra Documaster. Systemet vil inneholde basis-funksjonalitet for saksbehandling og automatisk arkivering for alle. I tillegg leveres løsningen med fire ferdige prosesser/arbeidsflyt for:

  • Styrer, råd og utvalg
  • Godkjenning av utdanning
  • Begjæring om innsyn
  • Kompetanseopprykk 
 • Innføringen av UH sak ved OsloMet

  OsloMet inngår i den nasjonale utrullingsplanen som SIKT har ansvaret for. Vi er i fjerde pulje i rekken av universiteter og høgskoler som tar i bruk UH Sak. NTNU er pilot i prosjektet. 

  Prosjektgruppe er under etablering ved OsloMet, og det jobbes med å få definert ulike arbeidspakker og prosesser for gjennomføring. 

  Arbeidspakkene er

  • teknisk etablering av løsningen 
  • innføring og brukeradopsjon
  • styring, forvaltning, drift og utvikling

  I tillegg etableres det arbeidsgrupper for alle tjenesteområder/prosesser som leveres med løsningen. 

  • Styrer, råd og utvalg
  • Godkjenning av utdanning
  • Begjæring om innsyn
  • Kompetanseopprykk 
 • Ofte stilte spørsmål og svar

  Skal UH Sak erstatte Public 360?

  Ja

  Hva er det vi får av funksjonalitet ved innføringen?

  Løsningen blir levert med ferdige saksbehandlingsprosesser for

  • opprykk til professor (kompetanseopprykk)
  • godkjenning av utdanning
  • begjæring om innsyn
  • møte- og utvalgsmodul
  • basisfunksjonalitet for saksbehandling og automatisk arkivering 

  Hvem skal bruke UH sak?

  Alle saksbehandlere som har materiale som skal arkiveres vil bruke systemet. 

  Kan saksbehandlingsplattformen i ServiceNow og Microsoft365 "snakke sammen"? 

  Ja.

  Er det lett å finne igjen saker ved automatisk arkivering? Er det interne søket godt?

  Det er litt for tidlig å si noe helt konkret her før vi er mer inne i den tekniske løsningen. Vi kjenner per nå ikke til søkefunksjonaliteten i detalj. Samtidig har gjenfinning vært et sentralt tema for SIKT i anskaffelsen. Det at funksjonsanalysen (FUP), som i bunn og grunn er et klassifikasjonssystem, utgjør et fundament i løsningen gir grunn til å anta at det skal være lett og oversiktlig å søke opp og få ut de dokumentene/dataene man trenger i ettertid.​ 

  Hva med arbeidsfordeling for oppretting av nye felles prosesser utover de som blir levert? ​

  Tanken er at strukturen legges på nasjonalt nivå og gjelder for alle i UH-sektoren siden vi driver med det samme og har samme krav til dokumentasjon og andre lovkrav. Samtidig har man mulighet til å tilpasse de enkelte prosessene lokalt. Det er lagt opp til en delingskultur i sektoren som gjør at om en institusjon utvikler en prosess, kan den deles i en app for at andre institusjoner kan ta samme prosess i bruk og eventuelt gjøre nødvendige lokale tilpasninger. Selve grunnstrukturen på funksjons- og underfunksjonsnivå forvaltes på nasjonalt nivå.​

  Vil UH Sak kunne integreres med Felles studentsystem (FS)? For eksempel gjennom direkte registrering i FS av permisjonssøknader?​

  Det er satt opp en integrasjon mellom FS og UH Sak slik at vedtak som gjøres vil kunne tilbakeføres til korrekte felter i FS. Hvordan det detaljert vil foregå for permisjonssøknader har vi ikke detaljert svar på riktig ennå.​

  Avviklingsplan P360? Skal alt over i Documaster? 

  På sikt skal alt som ligger i Public 360 og alle arkivsystemer fra tidligere perioder migreres over til Documaster (som er arkivkjernen i UH Sak løsningen). Fra saksbehandlingsbildet vil man kunne søke opp alt fra Public 360 og tidligere. I det løsningen tas i bruk er det ikke sikkert migreringen er helt ferdigstilt. Man vil da sette opp funksjonalitet som gjør at man vil kunne søke opp det som ligger i Public 360.​

  Hva er forbindelsen mellom Tjenesteplattformprosjektet (TJP) som utvikler tjenester i ServiceNow og UH Sak som skal benytte samme plattform? Vil de to instansene av ServiceNow snakke sammen?

  TJP tok i bruk nettopp fordi UH Sak bygger på samme saksbehandlingsplattform. Målsettingen for TJP er å

  • finne en bedre løsning for kundebehandling (erstatte køhåndteringssystemet OTRS for saksbehandling)
  • ta i bruk en digital tjenesteplattform
  • bygge kompetanse og legge til rette for å jobbe kontinuerlig med tjenesteutvikling ved OsloMet

  Vi har med andre ord vært i forkant med å bygge kompetanse for å motta UH Sak som autoritativ plattform for tjenesteutvikling og saksbehandling, noe som er en stor fordel for OsloMet.

  Du kan lese mer på nettsiden for TJP

 • Les mer om UH Sak på de nasjonale prosjektsidene