UH Sak - Ansatt

UH Sak

UH Sak

UH Sak er en fellestjeneste, levert fra SIKT til UH-sektoren, for saksbehandling, dokumentasjonsforvaltning og tjenesteutvikling. Målet er bedre flyt i saksbehandling og automatiserte prosesser for arkivering.

Innføringen ved OsloMet er satt på pause grunnet forsinkelser i det nasjonale fellesprosjektet.

Arbeidet med å forberede innføring av UH Sak ved OsloMet er pauset fra mars 2024 og inntil akseptansetest for fellestjenesten nasjonalt er godkjent og det er oppnådd felles enighet om videre gjennomføring av UH Sak i sektoren. Pausing innebærer at det ikke brukes midler til frikjøp eller opplæring og at arbeidet med innføring stilles i bero. 

Samtidig skal arbeidet knyttet til generell tjenesteutvikling for berørte tjenester (basis saksbehandling og arkiv, innsyn og studieadministrative tjenester) fortsette ved OsloMet.

Spørsmål kan stilles i teamsgruppen UH Sak OsloMet, eller direkte til prosjektleder, Seema Singh.

 • Hva leveres med UH Sak?

  UH Sak leverer saksbehandlingsplattformen ServiceNow, og en arkivkjerne fra Documaster. Systemet vil inneholde basis-funksjonalitet for saksbehandling og automatisk arkivering for alle. I tillegg leveres løsningen med fire ferdige prosesser/arbeidsflyt for:

  • styrer, råd og utvalg
  • godkjenning av utdanning
  • begjæring om innsyn
  • kompetanseopprykk 

  UH Sak skal erstatte dagens saksbehandlings- og dokumentasjonssystem Public360. 

 • Innføringen av UH Sak ved OsloMet

  Siden det er forsinkelser i det nasjonale prosjektet, med NTNU som pilot, er prosjektet for implementering av fellesløsningen pauset i mars 2024 ved OsloMet.

  OsloMet inngår i den nasjonale utrullingsplanen som SIKT har ansvaret for. Vi er i fjerde pulje i rekken av universiteter og høgskoler som tar i bruk UH Sak. 

  I det nasjonale prosjektet arbeides det mot godkjenning av akseptansetest for fellestjenesten i juni 2024.

  Mer informasjon om innføringen ved OsloMet kommer så snart det er klart i det nasjonale prosjektet. 

 • Les mer om UH Sak på de nasjonale prosjektsidene