Timeplanlegging rutinebeskrivelser - Ansatt

Rutiner for timeplanlegging

Rutiner for timeplanlegging

Vi anbefaler alle å lese retningslinjene for eksamens- og timeplanlegging. 
 • Frister 2023

  Frist for innmelding av rombehov og timeplaninformasjon

  • Lokale frister på fakultetet for vårsemesteret
  • Lokale frister på fakultet for høstsemesteret

  Frist for publisering av timeplanene

  • 01.12.22 for vårsemesteret
  • 01.06.23 for høstsemesteret
 • Framdriftsplan for timeplanlegging våren 2023

  • Lokale  frister  på fakultetene for innmelding av rombehov
  • 5.november kl. 16- frist for registrering av grunndata på fakultet
  • 7.november- Hovedbestilling
  • 8.november  til 30.november  Korrigering og kvalitetssikring på fakultet
  • 1.desember Publisering av vårens timeplaner
 • Registrering av grunnlagsdata

  Timeplanlegger i samarbeid med FS-superbruker på fakultet registrer i FS og TP den informasjonen som blir meldt inn.

  Hovedbestilling og automatisering 

  • Ut fra data i innmeldingene utfører systemeier (Utdanningsavdelingen sentralt) en hovedbestilling for felles undervisningsrom i TP.
  • TP lager et automatisk forslag til timeplan i hovedbestillingen på bakgrunn av informasjonen som er meldt inn. Systemet prioriterer det som er vanskeligst å legge og å flytte på, som forelesninger med mange studenter eller undervisning som går på tvers av emner, studieprogrammer eller kull/klasser.
  • Det automatisk genererte forslaget skal korrigeres og kvalitetssikres av fakultetene.
  • Spesialrom kan bookes lokalt på fakultetet etter hovedbestillingen, eller legges ved hovedbestillingen. 
  Romressurser og tidspunkt innenfor normaltid fordeles automatisk etter følgende kriterier:
  • Studentgrupper: Undervisning må ikke legges samtidig som annen undervisning eller eksamen som studentene skal delta på
  • Foreleser: Undervisning må ikke legges samtidig som annen undervisning foreleser skal gi
  • Antall studenter: Rommet må være stort nok. Videre vil stort antall studenter legges først.
  • Eventuelle særkrav: Behov for romtype eller utstyr
  • Viktige pedagogiske eller didaktiske sammenhenger skal tas hensyn til, som for eksempel rekkefølge av undervisningen eller behov for spesielt utstyr. Dette må nevnes i innmeldingsskjemaet. 
  • 2-timers bolker prioriteres i felles undervisningsrom.
  • I særtilfeller kan samlingsbasert undervisning og oppdragsstudier legges på spesifikke dager. 

  Fakultetene er selv ansvarlige for å legge inn studentgrupper, studentantall, navn på foreleser og antall undervisningstimer/-uker innen fristen.

 • Kvalitetssikring av timeplanene

  Timeplanene skal kvalitetssikres før publisering.

  • Faglig ledelse har ansvar for å påse at kvalitetssikring blir gjennomført på sitt fakultet. De kan delegere ansvaret til koordinator, emneansvarlig eller fagansvarlig. 
  • Timeplanlegger på fakultet gir beskjed til faglig ledelse og de som har fått delegert ansvar om at timeplanene er klare for kvalitetssikring. Disse sjekker emnetimeplan i TP. Se også OsloMets veiledning for å sjekke emnetimeplan i TP
  • Timeplanlegger og koordinator, emneansvarlig eller fagansvarlig samarbeider for å oppnå best mulig kvalitet.
 • Undervisningsdetaljer

  Etter publisering av timeplanene, kan emneansvarlig/fagansvarlig selv redigere noen av feltene i TP for å gi studentene mer undervisningsdetaljer og unngå å lage en skyggetimeplan (se brukerveiledning for detaljering av timeplan (i Canvas)

 • Endringer og avbestillinger

  OsloMet har som mål å gi ansatte og studenter mest mulig forutsigbare timeplaner. Det er derfor ikke ønskelig med mange endringer. 

  • Alle løpende timeplanendringer underveis i semesteret utføres av timeplanlegger på fakultetene i TP, hvis dato, rom eller tidspunkt skal endres.
  • Emneansvarlig kan fortløpende (etter at timeplanen er publisert) legge til/ta vekk navn på underviser og fordele undervisningen i rommene som allerede er booket. 
  • For alle endringer skal studentene få beskjed så tidlig som mulig. Faglige ansvarlige har ansvar for at studentene får beskjed, for eksempel via pushvarsel i Canvas.
  • For å sikre god utnyttelse av romressursene må kansellert undervisning meldes til lokal timeplanlegger så snart som mulig. 
  • I utgangspunktet skal alle endringer som innebærer å bytte rom, dato og tid, og som gjøres etter at timeplanene er fastsatt godkjennes av instituttleder.
 • Kontaktinformasjon

  Kontakt seksjon for digitalisering av utdanning- timeplan

  Kontakt HV - Fakultet for helsevitenskap

  Kontakt LUI - Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier

  Kontakt SAM - Fakultet for samfunnsvitenskap

  Kontakt TKD - Fakultet for teknologi, kunst og design