Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner / Pensjon

Tilbud til OsloMet sine pensjonister

OsloMet skal ha en livsfaseorientert personalpolitikk som erkjenner og benytter seniorenes kvaliteter, kompetanse og ressurser. Universitetet skal ta et aktivt ansvar for å gjøre overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist konstruktiv og bidra til at den enkelte kan ta aktive og informerte valg om egen senkarriere.

Pensjonisttreff og velferdstilbud

Universitetet arrangerer pensjonisttreff og velferdstiltak for sine pensjonister. Det arrangeres to til tre pensjonisttreff pr. semester. Treffene baseres på aktuelle temaer, kulturelle innslag og tid til samsnakk mellom gamle kolleger. Det arrangeres en dagstur til et historisk eller kulturelt sted pr. år.

OsloMet har opprettet et pensjonistregister bestående av private e-postadresser, for å opprettholde kontakt og nå sine tidligere ansatte. Dette vil bidra til at vi raskt og enkelt kan informere om pensjonisttreff og -turer, ev. seminarer, kurs og aktiviteter av ulike slag.

Innmelding i universitetets pensjonistregister:

Dersom du ønsker å være registrert i pensjonistregisteret og motta informasjon om de ulike tilbudene, ber vi deg sende en e-post med opplysninger om navn og din private e-postadresse til Per Lilleengen Avdeling for HR.

Kompetansesenteret for seniorer

Kompetansesenteret for seniorer er et tilbud om et arbeids- og treffsted for pensjonister fra OsloMet som ønsker å opprettholde en grad av arbeidsaktivitet innen sitt fag- og interesseområde i en tverrfaglig kollegial sammenheng, og som samtidig ser gleden i kollegiale, sosiale- og kulturelle aktiviteter. Sentret forutsetter at den enkelte ønsker å yte i et fellesskap. 

Pensjonister som inngår avtale med universitetet om faglige eller administrative oppgaver gis prioritet, men pensjonister med ønske om et fagkollegialt treffsted for å sluttføre eller videreutvikle faglige prosjekter fra sin yrkesaktive tid, gis plass.

Tildeling skjer kun etter begrunnet søknad og forpliktelse om å melde inn arbeidet i senterets årsrapport. Det er søknadsrunde hvert semester.

Søknad om plass på Kompetansesenteret for seniorer:

Dersom du ønsker å søke plass ved Kompetansesenteret for seniorer, ta kontakt med Per Lilleengen, Avdeling for HR.

chatbot-portlet