Tilbud til OsloMets pensjonister | Lønn og refusjoner - Ansatt

Tilbud til OsloMet sine pensjonister

Tilbud til OsloMet sine pensjonister

OsloMet skal ha en livsfaseorientert personalpolitikk som erkjenner og benytter seniorenes kvaliteter, kompetanse og ressurser. Universitetet skal ta et aktivt ansvar for å gjøre overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist konstruktiv og bidra til at den enkelte kan ta aktive og informerte valg om egen senkarriere.

Pensjonisttreff og velferdstilbud

Universitetet arrangerer pensjonisttreff og velferdstiltak for sine pensjonister. Det arrangeres to til tre pensjonisttreff pr. semester. Treffene baseres på aktuelle temaer, kulturelle innslag og tid til samsnakk mellom gamle kolleger. Det arrangeres en dagstur til et historisk eller kulturelt sted pr. år.

OsloMet har opprettet et pensjonistregister bestående av private e-postadresser, for å opprettholde kontakt og nå sine tidligere ansatte. Dette vil bidra til at vi raskt og enkelt kan informere om pensjonisttreff og -turer, ev. seminarer, kurs og aktiviteter av ulike slag.

Innmelding i universitetets pensjonistregister:

Dersom du ønsker å være registrert i pensjonistregisteret og motta informasjon om de ulike tilbudene, ber vi deg sende en e-post med opplysninger om navn og din private e-postadresse til Per Lilleengen Avdeling for HR.

Fagsenter for seniorer

Fagsenter for seniorer er et tverrfaglig kontorfellesskap for fagaktive pensjonister og emeriti og gir mulighet til faglig arbeid for den enkelte. Sentret er en kompetansepool for universitetet.  Les mer om Fagsenteret for seniorer her.