Tilbud til OsloMets pensjonister | Lønn og refusjoner - Ansatt

Pensjonisttreff og velferdstilbud

Pensjonisttreff og velferdstilbud

Universitetet arrangerer pensjonisttreff og velferdstiltak for sine pensjonister.

Pensjonisttreff og velferdstilbud

Det arrangeres to til tre pensjonisttreff pr. semester. Treffene baseres på aktuelle temaer, kulturelle innslag og tid til samsnakk mellom gamle kolleger. Det arrangeres en dagstur til et historisk eller kulturelt sted pr. år.

Universitetets pensjonistregister

OsloMet har opprettet et pensjonistregister bestående av private e-postadresser, for å opprettholde kontakt og nå sine tidligere ansatte. Dette vil bidra til at vi raskt og enkelt kan informere om pensjonisttreff og -turer, ev. seminarer, kurs og aktiviteter av ulike slag.

Dersom du ønsker å være registrert i pensjonistregisteret og motta informasjon om de ulike tilbudene, ber vi deg sende en e-post med opplysninger om navn og din private e-postadresse til Hallvard Lavoll (Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon).