Studentweb | Felles studentsystem - Ansatt

Studentweb

Studentweb

Studentweb er stedet studenter kan semesterregistrere seg, melde seg av og på eksamen, bestille ny pin-kode og lignende.

Hva er Studentweb?

Studentweb er en nettbasert tjeneste for studenter hvor de selv kan utføres studieadministrative rutiner og oppgaver. De kan blant annet semesterregistrere seg hvert semester (dvs. godkjenne utdanningsplanen), melde seg på/av eksamen, bestille en ny PIN-kode og liknende. De har også innsyn i begrenset informasjon høgskolen har lagret om dem i FS, f.eks. eksamensresultater og hvilke data som er sendt om dem til Lånekassen.  De kan også se betalingsinformasjon for semesteravgift.

Det er særlig viktig å merke seg at alle studenter bør semesterregistrere seg selv på Studentweb hvert semester, fordi det er her de kontrollerer kontaktinformasjonen i tillegg til at de bekrefter og godkjenner at de har lest og forstått rettigheter og plikter de har som HiOA-studenter.  Dersom saksbehandlere manuelt registrerer studenten (NB! Bør skje ytterst sjeldent!), bør studentene uansett bes om å gå inn i Studentweb og bekrefte kontaktinformasjonen sin.

Når en saksbehandler endrer informasjon blir endringen synlig for studenten i Studentweb.  Derfor er det meget viktig at informasjon er korrekt før det blir oppdatert i FS. På samme måte blir informasjonen studentene endrer synlig i FS. Dersom du er pålogget som saksbehandler kan du se en students opplysninger akkurat slik som studenten får se dem. Saksbehandlere har kun innsynsrettigheter og kan ikke oppdatere eller endre på studentens data via Studentweb. Pålogging som saksbehandler kan være et nyttig verktøy f.eks. i en veiledningssituasjon. Funksjonaliteten gjør det enkelt å veilede en student gjennom Studentweb. Dersom du ønsker tilgang til å logge på Studentweb som saksbehandler må du kontakte din superbruker.

Hvordan logge seg på Studentweb som saksbehandler

Slå opp studenten du vil se på i Studentweb i student samlebilde i FS. Trykk på Studentweb ikonet "SW" nede i venstre hjørne.

Bildet viser hvordan du logger inn på Studentweb ved å trykke på knappen "SW" nederst i høyre hjørne.

Du vil da få opp et nytt bilde som viser Studentweb med ditt fødselsnummer, her kan du skrive inn din personlige PIN-kode (fire siffer) og trykk "Logg inn"..

På bildet ser man litt skrift og fire knapper i høyre hjørne. Det er knapp nummer to - "Logg inn" - du skal trykke på for å komme deg inn i Studentweb.

Du vil da bli pålogget som deg selv på Studentweb. Velg "Saksbehandler" fra menyen nederst til venstre. Du kommer da inn i bildet der du kan logge deg på som saksbehandler. Studenten du stod på i FS på student samlebilde, vil nå ligge i feltet "Nytt fødselsnummer". Velg "Logg inn" for å logge seg på studenten som saksbehandler.

Bildet viser en ganske tom side med en liten menystruktur til venstre. Her er menypunktet "Saksbehandler" ringet ut (dette er noe du skal klikke på, med andre ord), og en ny side med en knapp der det står "Logg inn" dukker opp. Klikk på innloggingsknappen.

Da kan du se nøyaktig samme informasjon som studenten ser, når studenten er pålogget Studentweb som seg selv. Dette er en mulighet for å kontrollere informasjon som ble lagret om studenten i FS uten at studenten selv merker det.

Save