Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK | FoU-støtte for ansatte HF | - Ansatt

Søknad til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Søknad til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter, generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning skal forhåndsgodkjennes av REK.

Felt 1 C forskningsansvarlig

Felt 1 c forskningsansvarlig fylles ut på denne måten:

Forskningsansvarlig institusjon: OsloMet - Storbyuniversitetet
Kontaktperson: Gro Jamtvedt
Stilling: Dekan
Telefon: 47 67 23 60 09
Mobiltelefon: 47 975 18 144
E-post adresse: fou-hv@oslomet.no

Arkivering av søknader

Søknad til REK og andre dokumenter som sendes inn, skal arkiveres i P360. Vi ber derfor om at kopi av søknad, endringsmelding og sluttmelding sendes til FoU-seksjonen.

Spørsmål og mer informasjon

Husk å registrere CRIStin-ID på prosjektleder i REK. Du kan lese mer om koblingen av CRIStin og REK og finne en veiledning til hvordan du registrerer CRIStin-ID på siden Registrer CRIStin person-ID hos REK (cristin.no).

Spørsmål kan rettes til FoU-seksjonen.

Mer informasjon om personvern i forskning, inkludert REK-søknader.