Søk i historisk Public 360 | Verktøyoversikt - Ansatt

Dokumenter før 01.09.14

Dokumenter før 01.09.14

Her finner du tilgang til database for å søke opp dokumenter produsert før september 2014. De fleste tilgjengelige arkiver før 2007 er på papir og du finner også retningslinjer for bestilling av slike dokumenter.

Historisk Public 360 (tidligere ePhorte)

Dokumentasjonen/arkivene fra Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus er nå tilgjengelig som en historisk arkivdel i Public 360. De er inndelt i følgende perioder:

  • Høgskolen i Oslo og Akershus (01.01.2012-31.08.2014)
  • Høgskolen i Akershus (2007-2012)
  • Høgskolen i Oslo (2006-2012)
  • Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus  (1998-2006/2007)

Dokumenter før 2007

Til perioden 1998 og fram til 2006/2007 er det ikke knyttet elektroniske dokumenter. Skal du ha papirdokumenter knyttet til disse registreringene ta kontakt med Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI - dokhjelp@oslomet.no) så finner vi det fram og digitaliserer det for deg. Her finner du mer informasjon om hvordan du bør gå frem for å bestille disse dokumentene.

Kontakt

Kontakt