Professor i pandemistudier

Nyhetportlet

Foto av Svenn-Erik Mamelund, ved AFI, OsloMet.

Professor i pandemistudier

Svenn-Erik Mamelund blir professor i pandemistudier ved OsloMet.

 – Dette er veldig stas, og jeg er glad for at denne muligheten åpnet seg, sier Svenn-Erik Mamelund, som ble tilbudt professorstilling ved OsloMet denne uken.

–  Professortittelen gjenspeiler i større grad hva jeg faktisk har gjort, gjør og er akkurat nå, enn tittelen «forsker 1» eller «seniorforsker» som brukes i instituttsektoren. Den er også mer forståelig internasjonalt. Jeg har allerede over noen år vært internasjonalt rettet, publisert og formidlet mye, og veiledet både master- og ph.d.-studenter i både Norge, Østerrike og USA, sier han.

Mamelund leder PANSOC-senteret ved OsloMet (Centre for Research on Pandemics & Society), og har gjort seg bemerket gjennom mange medieoppslag gjennom koronapandemien.

Positivt for universitetet og samfunnet

Svenn-Erik Mamelund tror professoratet i pandemistudier vil påvirke både arbeidet i PANSOC-senteret ved OsloMet, og samfunnet positivt.

– En professortittel bringer utvilsomt med seg tyngde, og jeg håper det kan bidra til at vi tiltrekker oss de beste studentene og ansatte, og at vi lykkes med å hente inn eksterne midler til videre fremragende forskning, sier Mamelund.

Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, gratulerer Mamelund med professoratet.

– Det er utrolig morsomt at en av våre medarbeidere har fått dette professoratet. Svenn-Erik har kolossal kunnskap om pandemier, og en stor entusiasme for å trekke med seg gode kolleger i forskningen, sier Kåre Hagen.

– At OsloMet har opprettet et professorat i pandemiforskning er viktig, da det styrker synligheten av kompetansen vi har, og som vi bygger ytterligere opp gjennom forskningssatsingen i PANSOC. Det er av stor betydning at erfaringene fra koronapandemien blir grundig utforsket, slik at det kan bygges solid kompetanse til neste gang vi rammes av en epidemi eller pandemi, sier Hagen.

Ny pandemiforskning fremover

PANSOC skal videre forske videre på temaer som ikke så mange andre pandemiforskere tar for seg, nemlig betydning av sosial sårbarhet for sykdomsbyrde under pandemier.

– Vi skal blant annet forske på sosial ulikhet i sykdomsbyrde og tiltaksbyrde, hvilke konsekvenser pandemier har på psykisk helse og sosiale forhold, og hvordan historiske pandemier har påvirket utvikling av velferdsstaten og lovverk for smittevern, sier Svenn-Erik Mamelund.

Neste år flytter PANSOC over til Senter for Grunnforskning (CAS). Der skal de sammen med andre internasjonale forskere studere hvorfor urfolk er så spesielt hardt rammet under pandemier.

Kontakt