Foreleste i entreprenørskap og folkediktning for flyktninger

Nyhetportlet

Even Haug Larsen underviser i entreprenørskap.

Even Haug Larsen underviser i entreprenørskap.

Foreleste i entreprenørskap og folkediktning for flyktninger

I årets Akademiske dugnad foreleste undervisere fra Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR på ganske ulike temaer.

– For Akademisk dugnad og deltakerne har bidraget fra SAM og NIBR vært svært verdifulle, sier Winnie Joanna Greenwood Ormerod. 

Greenwood Ormerod er prosjektleder for Akademisk dugnad, og jobber i Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv.  

– Akademisk dugnad sitt mandat er integrering av flyktninger og asylsøkere i høyere utdanning og i samfunnet. Hensikten med våre språkkurs er å gjøre deltakerne bedre rustet til å kunne bestå språkkrav for å komme inn på høyere utdanning, samt bedre sjansene for å få innpass i det norske jobbmarkedet, sier hun. 

Greenwood Ormerod og fire studentassistenter arrangerer akademisk språkkafé på norsk og engelsk, samt ulike aktiviteter i samarbeid med studentforeningen Norsk start Oslo.

Relevant med entreprenørskap

– Det var veldig spennende å forelese om innovasjon og entreprenørskap for denne gruppen. De er jo frivillige her og har et ekstra engasjement, sier Even Haug Larsen. 

Haug Larsen holdt forelesning i entreprenørskap og innovasjon. 

– Flere av de som deltok måtte starte livet sitt på nytt i Norge. Entreprenørskap handler på mange måter om å forstå hva man kan og gjøre noe med ressursene sine, sier Haug Larsen. 

Deltakerne gjorde øvelser der hensikten var å forstå hvor de kunne begynne for å skape et nytt liv i Norge.

– Det er mange måter å dele sin kunnskap på, artikler, seminarer, forelesninger og konferanser. For meg var dette en enkel måte å bidra med litt inspirasjon og retning for personer som virkelig trenger det, sier Haug Larsen. 

Even Haug Larsen underviser i innovasjon.
– Mange av deltakerne har høyere utdanning, master og doktorgrader fra sine hjemland, mens andre igjen ønsker å starte eller fullføre høyere utdanning her i Norge. 

For disse er det både nyttig og inspirerende å få bli en del av et universitetsmiljø med input fra fageksperter på de ulike områdene. 

– De føler seg rett og slett veldig privilegerte, sier Greenwood Ormerod.

Lærte om Norge som innvandringsland

Kristian Tronstad fra NIBR holdt foredraget "Norge - fra utvandrings- til innvandringsland" for deltakerne. Her lærte de om ulike årsaker til at folk innvandrer til Norge, befolkningsvekst, velferdsstaten og hva kan være grunnen til at færre innvandrere enn nordmenn er i jobb.

– For mange av deltakerne satt det deres opplevelse av å være ny i Norge i et historisk perspektiv perspektiv og ga dem viktig kontekst, forteller Greenwood Ormerod. 

Spennende med norsk folkediktning

Åse Kristine Tveit foreleste i folkediktning i Norge.

– Deltakerne syntes det var veldig spennende å lære om folkediktning fordi hun sitter på mye kunnskap og klarte å formidle det på en måte som føltes nært for dem, sier norsklærer for Akademisk dugnad, Maren Melheim. 

Studentene fikk muligheten til å trekke paralleller til folkediktning, kulturarv og eventyrskikkelser fra sine egne hjemland. Det bidro til engasjement blant deltakerne. 

– I tillegg er det temaer som fungerer som supplerende for det de skal kunne til norskprøven, og noe som gir dem innblikk i deler av norsk kultur de kanskje ikke får vanligvis, sier Melheim.

Ønsker du å lære mer om akademisk dugnad?