Ærespris til OsloMet-forsker

Nyhetportlet

Portrett av Gerd Berget

Førsteamanuensis Gerd Berget. (Foto: Sonja Balci)

Ærespris til OsloMet-forsker

OsloMet-forsker Gerd Berget har fått Leser søker boks ærespris for sin mangeårige forskning på universell utforming og lesere med dysleksi og utviklingshemming.

Prisen ble delt ut på Leser søker boks 20-årsjubileum.

Gerd Berget er førsteamanuensis på Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap. Gjennom mange år har hun forsket på universell utforming, med særlig søkelys på lesere med dysleksi og utviklingshemming.

Et av spesialfeltene hennes er universell utforming av litteratur. Hun står bak en rekke formidlingsartikler og vitenskapelige publikasjoner nasjonalt og internasjonalt, om blant annet utvikling, formidling og bruk av litteratur med universell utforming.

Les mer på Leser søker boks nettsider

Leser søker bok er en forening som arbeider for at mennesker med ulik leseevne skal få tilgang til bøker som er tilpasset sine behov.

Les mer om Gerd Bergets forskning: