Sikring av OsloMets lokaler | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Sikring av OsloMets lokaler

Sikring av OsloMets lokaler

Redegjørelse for hvordan OsloMet behandler personopplysninger for å sikre universitetets lokaler.

Hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i logger er  personvernforordningen art. 6 nr. 1 f) "berettiget interesse". Hjemmelsgrunnlaget for kameraovervåkning er personvernforordningen art. 6 nr. 1 e) "i allmennhetens interesse", jf. nr. 3 b), jf. Forskrift om kameraovervåkning §§ 2, 3 og 5, jf. arbeidsmiljøloven kap. 9.

Formålet er å oppdage og oppklare uønskede hendelser, som tyveri og hærverk.

Studenter og tilsatte fotograferes når de får adgangskort. Det lagres navn, brukernavn, fødselsdato og biblioteksbrukernummer. I tillegg lagres noen tekniske opplysninger, for eksempel hvilke tilganger som er gitt for kortet. Personopplysningene hentes automatisk fra brukersystemet (Bas) og studentregisteret (FS).

Utenfor hovedarbeidstid (8.00-16.00 på hverdager) må kortbrukerne taste PIN-kode. Hvilket kort som brukes på hvilken kortterminal og klokkeslett for passeringen logges når det brukes PIN-kode. Informasjonen lagres i OsloMets adgangskontrollsystemer. Loggen slettes etter 45 dager.

Kameraer er kun plassert for å dekke uteområder og inngangsparti innvendig og utvendig. Kameraene filmer kontinuerlig og opptakene lagres i 7 dager før de slettes.

Kun dedikerte personer har tilgang til systemene. De har en tilgangsprofil som er tilpasset deres arbeidsoppgaver. De logger seg på systemene som personlige brukere.

Informasjon fra systemene for fysisk sikring utgis kun til politiet dersom det foreligger en rettslig kjennelse. Det er kun leder for brannvern og fysisk sikring som har myndighet til å utlevere opplysninger fra systemene.

Brukere deaktiveres når de ikke lenger skal ha adgangskort. Personopplysninger som navn og fødselsdato slettes ikke, fordi studenter tar nye kurs og tilsatte kommer ofte tilbake etter ulike perioder hvor de ikke jobber ved OsloMet.

Eiendomsdirektøren er delegert det daglige ansvaret for behandling av personopplysningene, som del av den fysisk sikringen. Det innebærer blant annet å sørge for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre konfidensialitet, kvalitet og at opplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig. Samt sikre at det gis nødvendig opplæring.

Ressurser

Personvernkontakter

Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.