Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Digitalisering

Studentene kommer til oss for at vi skal ruste dem for framtida. Den samme framtida ruster vi nå HiOA for. Følg med på Digitaliseringsprosjektet ved HiOA.

Grønt OsloMet

OsloMet har som utdanningsinstitusjon ansvar for å bevisstgjøre både studenter og tilsatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø. I Strategi 2024 har vi som mål å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk. Les mer om dette i Grønt OsloMet-satsingen.

Prosjekt internasjonalisering

Internasjonalisering er en av HiOAs prioriterte satsinger. Målet er å øke graden av og kvaliteten på internasjonalisering i alle deler av virksomheten. Les mer om Prosjekt internasjonalisering.

Strategisk Campusutvikling

HiOA skal utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer, og vi skal videreutvikle bygningsmassen i en miljøvennlig retning. For mer informasjon, se strategisk campusutvikling.

Universitetssøknaden

Høgskolen i Oslo og Akershus leverte 22. februar sin søknad om akkreditering som universitet. Les alt om universitetssøknaden her.

MIT REAP Oslo og Akershus 

OsloMet er sammen med andre aktører fra akademia, næringsliv og myndigheter i Oslo-regionen, med i innovasjonsprogrammet REAP ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). For mer informasjon, se MIT REAP Oslo og Akershus.

 

 

 

 

chatbot-portlet