Satsinger - Ansatt

Satsinger

Satsinger

Digitalisering

Studentene kommer til oss for at vi skal ruste dem for framtida. Den samme framtida ruster vi nå OsloMet for. Følg med på Digitalisering ved OsloMet.

Grønt OsloMet

OsloMet har som utdanningsinstitusjon ansvar for å bevisstgjøre både studenter og tilsatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø. I Strategi 2024 har vi som mål å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk. Les mer om dette i Grønt OsloMet.