Rutiner for timeplanlegging, fakultet SAM - Ansatt

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet SAM

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet SAM

Her finner du nyttig informasjon om timeplanarbeidet ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

Retningslinjer ved OsloMet

 • All undervisning skal ha oppstart klokken 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 eller 16:30. 
 • All undervisning skal ha varighet i 2-timersbolker (det vil si 2, 4, 6 eller 8 timer). 
 • Timeplanen skal være kvalitetssikret og fullstendig ved publisering. Alle endringer som innebærer å bytte rom, dato eller tid, og som gjøres etter at timeplanene er fastsatt må godkjenne av instituttleder, eller den instituttleder har delegert ansvaret til.

Se også: Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging ved OsloMet 

Årshjul for timeplanlegging vår 2023 

Frist for innmelding av rombehov/timeplansinformasjon i TP:Grunnlagsdata

 • Når: Frist 12. oktober (innmeldingen åpnes 1. oktober)
 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige (instituttleder har overordnet ansvar) 
 • Alle emner og aktiviteter som tilbys våren 2023 må meldes inn uavhengig av om de foregår på campus, online eller andre steder. 
 • Brukerveiledning for innmelding av timeplandata: TP:Grunnlagsdata, SAM (Canvas). Her finner du også lenken til TP:Grunnlagsdata.

Timeplanen legges

 • Når: i begynnelsen av november (TP tildeler dag/tid/rom for undervisning)
 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU)

Timeplanverktøyet TP tildeler dag, tid og sted for undervisning basert på innmeldte behov. Undervisere kan derfor ikke fritt velge dag, tid og sted når timeplanen for semesteret planlegges. Det er kun unntak for oppdragsstudier, som kan melde inn samlingsdatoer i kommentarfeltet. 

Hovedformålet med dette er todelt: 

 1. Vi ønsker å tilby våre studenter en bedre og mer forutsigbar timeplan. De skal finne all informasjon om tid og sted for undervisning i TP. Skyggetimeplaner skal ikke eksistere.
 2. Vi skal forbedre romutnyttelsen. Blant annet skal vi forhindre at små grupper befinner seg i store rom eller store grupper får for små rom.  

Kvalitetsjekk av foreslått timeplan - innmelding av feil og mangel

 • Når: medio november og frem til slutten av november (datoer kommer)
 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige 

Slik går du som emneansvarlig fram: 

 • Sjekk ett og ett emne (tp.uio.no): Kommer forelesninger og klasse/gruppeundervisning i den rekkefølgen de skal? Husk å velge riktig semester før du søker opp emnet. 
 • Er det satt opp undervisning i de riktige ukene? 
 • Har det oppstått lærer- eller studentkollisjoner? 
 • Har du fått tilstrekkelig med rom til din undervisning? Trenger du flere, færre, større, mindre eller andre typer rom? 
 • Du skal selv legge til detaljer (gjennomgang av arbeidskrav, beskjed til studentene om frister, hva studentene skal lese til forelesning, tema for forelesning, navn på gjesteforeleser mm.), legge til flere lærere, endre til fysisk/digital undervisning, avlyse undervisning inntil to uker frem i tid.

Emneansvarlige melder direkte feil eller mangler fortløpende inn til timeplan-sam@oslomet.no

Publisering av høstens timeplan 

 • Når: begynnelsen av desember (dato kommer)
 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering i utdanning (DIU)

Nyttige lenker

Timeplanlegging ved OsloMet 

Studiestartdato og varighet på semestre

Kontaktinformasjon 

Husk at alle henvendelser skal sendes til timeplan-sam@oslomet.no, aldri til enkelte timeplanleggere. Skriv emnekoden i emne-feltet og gi en tydelig beskrivelse av hva saken gjelder.