Retningslinjer for filmvisning - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Retningslinjer for filmvisning på OsloMet

Det er lov for studenter og vitenskapelig ansatte ved OsloMet å vise fram filmer i våre lokaler.

OsloMet har inngått avtale om rett til offentlig fremføring av audiovisuelle verk, det vil si filmvisning, i OsloMets lokaler. Avtalen er inngått mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC) som lisensierer retten til offentlig visning av film/audiovisuelle verk på vegne av en rekke rettighetshavere. Avtalen gjelder fra og med 22. mars 2017.

Offentlig visning av rettighetsbelagte filmer

Lisensen gir rett til offentlig fremvisning av filmverk, rettighetsbelagte spillefilmer og andre beskyttede audiovisuelle programmer og produksjoner fra rettighetshaverne som MPLC representerer.

Tillatelsen gjelder kun i OsloMets lokaler

Lisensen gir rett til filmframvisning på disse premissene: