Ressursside for mediekontakt - Ansatt

Ressursside for mediekontakt

Ressursside for mediekontakt

Skal du skrive en kronikk? Være på TV? Er du usikker på hva du skal svare når journalisten ringer? Finn tips og råd til hvordan du skal håndtere mediekontakt.
 • Jeg skal skrive en kronikk eller et innlegg

  Kronikk eller innlegg er en fin måte å formidle forskning med egne ord. For å skrive en god kronikk kan det være en fordel å enten mene noe, fortelle en god historie eller ha et ønske om å sette dagsorden i samfunnsdebatten.

  1. Budskap. Hva vil du fortelle? Hva er hovedpoenget? Er det du vil si viktig og interessant for folk flest og på hvilken måte?
  2. Målgruppe. Hvem vil du nå?
  3. Velg et medium. Sjekk lengdebegrensninger.
  4. Timing. Er tematikken aktuell nå?
  5. Eksempler! Bruk gjerne deg selv, personlige historier eller personer fra forskningen.
  6. Komposisjon. Begynn med det viktigste først. Hva er hovedbudskapet ditt? Hvorfor skal vi lytte til deg? Drøft/problematiser/nyanser. Avslutt gjerne med å samle trådene.
  7. Skriv enkelt. Unngå fremmedord.
  8. Send kronikken til en redaksjon om gangen.

 • Jeg skal på TV!

  TV er skummelt for mange, men med noen enkle forberedelser er det en fin mulighet til å få frem viktig forskning og kunnskap.

  Før

  1. Avklar hvilket type program det er snakk om. Er det intervju i studio, en reportasje eller debatt? Er det direkte eller opptak? Spør hvordan intervjuet skal foregå.
  2. Finn de viktigste poengene du vil få frem i intervjuet.
  3. Tenk litt på hvordan du ser ut, men vær deg selv!

  Under

  1. Ikke bry deg om det tekniske.
  2. Ikke se i kameraet – se på intervjuer. Stå stille - sett gjerne sjøbein.
  3. Snakk enkelt, i korte setninger. Ta initiativ til å få frem dine poenger.
  4. Si stopp hvis du trenger en pause. Ikke vær redd for å spørre hva journalisten mener med spørsmålet.
  5. Husk at kameraet går etter at intervjuet er avsluttet.

   

 • Journalisten ringer

  Journalisten er som regel på jakt etter kunnskap om en sak eller tema. Ofte vil de ha en kommentar til en nyhet eller aktuell hendelse/problemstilling eller kunnskap om ditt forskningsområde. Husk at journalisten ringer på vegne av folk flest.

  1. Ta telefonen! Få klarhet i hvem som ringer og hva som er “saken”.
  2. Vinkling. Spør gjerne om vinklingen og hvem andre som skal intervjues.  Avklar hva journalisten ønsker av deg.
  3. Er jeg rett person? Ja! Husk at du kan uttale deg om ditt fagfelt i vid forstand. Bjuda på!
  4. Forbered deg! Be om tid til å sjekke fakta, og spør når journalisten må ha svar.
  5. Be om sitatsjekk. Rett faktafeil og om du er titulert riktig med navn, tittel og OsloMet.
  6. Spre saken. Be journalisten sende lenke når saken er publisert, slik at du kan dele den i sosiale medier.
 • Fra forskning til forside - Hvordan få journalistene interessert i forskningen din

  Vitenskapelige tekster er ofte vanskelig tilgjengelig for journalister og folk flest, så her trenger de hjelp fra deg for å finne de beste nyhetspoengene.

  1. Still deg disse spørsmålene: Hva er nytt og overraskende i forskningen din? Hva er viktig for samfunnet og folk flest? Er det noe som kan skape debatt? Hvem har forskningsresultatene konsekvenser for? Løser forskningen et problem?
  2. Timing. Er tematikken aktuell i nyhetsbildet nå? Finnes det debatter, hendelser som du kan hekte forskningsfunnene på?
  3. Eksempler! Hvem blir berørt av funnene i forskningen din? Er det personlige historier eller «case» i forskningen som kan brukes?
  4. Budskap. Formuler deretter noen gode hovedpoenger som du vil ha frem.