Ressursnettverk og kontaktinformasjon - Ansatt

Ressursnettverk og kontaktinformasjon

Ressursnettverk og kontaktinformasjon

Det har blitt etablert et ressursnettverk for ansvarlig internasjonalisering i Fellesadministrasjonen.

Nettverket skal samle og utvikle ressurser som er til hjelp i arbeidet med å vurdere potensiell risiko og ivareta verdi- og sikkerhetsmessige hensyn i internasjonaliseringsarbeidet på OsloMet. En referansegruppe med representanter for fagmiljøer ved flere fakulteter/sentre bidrar med innspill til arbeidet i nettverket. 

Ressursnettverket skal supplere andre sentrale og lokale støttefunksjoner innenfor internasjonalisering, sikkerhet og etikk. Nettverket kan bistå med generelle råd og veiledning om ansvarlig internasjonalisering, og kontaktes på e-post

Ved behov for å ta opp konkrete bekymringer knyttet til internasjonalisering med den sentrale ledelsen ved OsloMet, kan du ta kontakt med forskningsdirektør Yngve Foss. Sensitiv informasjon skal ikke sendes på e-post.
 

Medlemmer av ressursnettverket:

  • Ewelyn Jordal, Avdeling for IKT

  • Robert Grønås, Avdeling for IKT

  • Monica Knutsen De Figueroa, Avdeling for HR

  • Kristin Oddstøl, Avdeling for utdanning

  • Malin Brun-Kjennerud, Avdeling for forskning og utvikling

  • Siri Aanstad, Avdeling for forskning og utvikling