Ressurser innen forskningsetikk | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Ressurser innenfor forskningsetikk

Ressurser innenfor forskningsetikk

Her finner du linker til andre nettsider som kan gi deg gode eksempler og kunnskap innenfor ulike fagområder.

Prøv deg på etiske dilemmaer via spill

Erasmus Universitetet i Rotterdam har utviklet et spill (eur.nl) som du kan få tilgang til ved å laste ned en egen app for spill som tar opp ulike etiske dilemmaer.

Stordata i forskning: Store muligheter, store utfordringer

Stordata påvirker våre liv, relasjoner og samfunn på nye og uventede måter. Stordata påvirker også forskning på ulike områder, og det reiser mange forskningsetiske spørsmål. Rapporten kommer også med noen anbefalinger for hvordan ulike aktører kan møte disse problemstillingene. Dette er bakgrunnen for at De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har utarbeidet en tverrfaglig rapport om stordata, se rapporten Stordata i forskning: Store muligheter, store utfordringer (forskningsetikk.no).

Med denne rapporten, ønsker FEK å bidra til bevisstgjøring, veiledning og debatt om forskningsetiske spørsmål knyttet til stordata.  

Rapporten ble lansert på et webinar 15. oktober 2020 (youtube.com).

Casebook on Ethical Issues in International Health research, WHO (2009)

Innholdet i boken dreier seg om helse, men temaene er generelle og bør derfor også være interessante for de som arbeider innenfor andre fagområder.

Casebook on Ethical Issues in International Health research (who.int) er skrevet av Richard Cash, Daniel Wikler,Abha Saxena og Alexander Capron og omhandler:

  • I Defining "Research" - When must an ethics committee´s approval be sought?
  • II Issues in Study Design - Designing scientifically (and ethically) sound studies?
  • III Harm and Benefit - Are research benefits and harms fairly distributed?
  • IV Voluntary Informed Consent - Is consent to research voluntary, knowing, and competent?
  • V Standard of Care - Whose standard?
  • VI Obligations to Participants and Communities - How far do researchers´ and sponsors´duties extend?
  • VII Privacy and Confidentiality - Who controls access to information?
  • VIII Professional Ethics - What to do when loyalities are divided? How should research misbehaviour be defined and policed?

Lær forskningsetikk fra film

Du finner et utvalg dokumentarer, spillefilmer og videoer med forskningsetisk relevans (forskningsetikk.no)på De forskningsetiske komiteer sine nettsider.

Miniguide til undervisning

Underviser du i forskningsetikk? De forskningsetiske komiteer har nettsider med en kort oversikt over relevante temaer og ressurser til bruk i undervisning (forskningsetikk.no).