Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

Ressurser for tilsatte i FS

FS-pålogging

Pålogging til FS skjer via skrivebordet på din pc - se veiledning for hjelp til pålogging.

Taushetsplikt

Som bruker av FS ved OsloMet, er du forpliktet til å bevare taushet om opplysninger som angår

  • registrerte personers personlige forhold
  • programvare og rutiner som ikke er alminnelig tilgjengelig i håndbøker og lignende

Du er forpliktet til å holde deg orientert om hva personopplysningsloven omfatter.

Det er ikke er lov til å:

  • låne ut FS passordet til andre, herunder oppbevare på en slik måte at det kan være tilgjengelig for andre
  • publisere opplysninger med fødselsnummer

Vær oppmerksom på at taushetserklæringen du underskriver som saksbehandler i staten også gjelder etter avsluttet arbeidsforhold.

Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar etter straffeloven § 121, jf. forvaltningsloven §13. Det kan også ilegges straffeansvar ved brudd på personopplysningsloven § 48.

Innlogging i FS

Innlogging til FS skjer via skrivebordet på din pc.

Trykk på FS ikonet på skrivebordet og logg på med vanlig OsloMet-brukernavn og eget FS-passord tilsendt fra fs-hjelp@oslomet.no

 

Passord må byttes etter første innlogging. 

Noen ganger vil en oppleve å måtte fylle inn OsloMet-passordet sitt i en egen dialogboks før selve FS-innloggingen dukker opp.

Dersom FS henger og det er umulig å lukke FS, må dette gjøres i Programkiosk. Innlogging til Programkiosk finnes på startsiden til www.fellesstudentsystem.no

Domain\username: ada\ «ditt OsloMet-brukernavn»
Passord: «ditt OsloMet-passord»

Trykk på ikonet «Logg av FS Prod» og FS lukker seg.

Det er også mulig å logge på FS via Programkiosk ved å trykke på ikonet «FS Prod».

Ta kontakt med din fs-superbruker dersom du opplever problemer med FS innlogging eller har andre spm knyttet til FS.


Rettigheter og bestilling av nye brukere i FS

Rettigheter til å lese, opprette, endre og slette data i FS styres av roller. OsloMet har ca. 250 aktive FS-brukere. Disse brukerne har ulike arbeidsoppgaver og derfor ulike krav til rettigheter i FS.

Det er FS-hjelp sentralt som oppretter nye saksbehandlere og som tildeler rettigheter i FS på grunnlag av informasjon fra FS-superbruker eller leder på fakultetet. Merk at den nye brukeren må være opprettet i BAS før vedkommende kan få tilgang til FS. Informasjon om ny FS-bruker og hvilke roller vedkommende skal ha, skal sendes til fs-hjelp@oslomet.no via skjema tilsendt superbrukerne 22.12.16.

Alle brukere får leserettighet til nesten alle data i FS. Andre rettigheter skal tildeles ut fra arbeidsoppgaver og kompetansenivå, og sikre at de tilsatte får utført sine arbeidsoppgaver. Prinsippene for tildeling av roller kan du lese om i OsloMet sitt eget Policy-notat om roller.

Rettighetene i FS er definert som 62 ulike brukerroller. Foruten de grunnleggende rollene i FS_LES1 og FS_ALLE må andre roller bestilles for den enkelte bruker. Det finnes seks brukerroller som er kritiske, og som kun et fåtall FS-brukere ved institusjonen skal ha. Det er : BREV, EKS3, KODE, STUDENTWEB, STUDIE2 og SYSEIER.

Rollebeskrivelser

Beskrivelse av hvilke rettigheter og arbeidsoppgaver den enkelte rolle er knyttet til, samt en anbefaling for hvem som bør ha rollen ved OsloMet, finnes HER.

Relevante FS-brukerveiledninger og rutinebeskrivelser.

CERES sine egne beskrivelser av rollene finner du her.

chatbot-portlet