Psykisk helsehjelp for Ph.d.-stipendiater - Ansatt

Psykisk helsehjelp for Ph.d.-kandidater

Psykisk helsehjelp for Ph.d.-kandidater

Ph.d.-kandidater ved OsloMet får tilbud om psykisk helsehjelp ved SiO Helses klinikker i Holbergsgate og på Blindern.

Ph.d.-kandidater kan selv velge klinikk ut fra tilgjengelighet til tilbud. Ph.d.-kandidater kan på linje med andre studenter benytte tilbud på dag, kveld og digitale konsultasjoner/ tilbud (eks. konsultasjon med psykolog over video). Ph.d.-kandidater får på linje med andre studenter tilbud om konsultasjon ved SiO Helses psykiske helsetilbud begrenset oppad til 10 konsultasjoner + inntakssamtale.

Ph.d.-kandidater kontakter SIO Helse direkte på telefonnummer 2285330 (tastevalg 2). Dersom man ikke får svar grunnet kø på telefon, kan man velge tilbakering, og man blir kontaktet så fort som mulig.