Prinsipper for tjenesteutvikling - Ansatt

Prinsipper for tjenesteutvikling

Prinsipper for tjenesteutvikling

OsloMets digitale tjenester skal være lette å finne og lette å bruke slik at ansatte og studenter får en enklere digital hverdag. For å få til det, må universitetet ha noen felles prinsipper for utvikling av tjenestene. 

Vi setter brukeren i sentrum og samarbeider tverrfaglig

Utgangspunktet for vår tjenesteutvikling er brukerens faktiske behov og utfordringer og ikke antagelser om behov.  Vi skal undersøke hva de underliggende problemene er, utforske ulike løsninger og kontinuerlig teste løsningsforslag på brukerne.

Vi samarbeider tverrfaglig for å kunne se helhetlig på løsninger, skape sammenhengende og gode tjenester for våre brukere og for å gi eierskap til det som skal utvikles.

Vi bruker felles metodikk og leverer og justerer løpende underveis

Vi bruker felles metodikk med utgangspunkt i tjenestedesign når vi utvikler tjenester. Det gir oss et felles språk og en felles forståelse for trinnene i utviklingen. Vi leverer kontinuerlig og har en kultur hvor vi tør å levere stegvis og lære underveis.

Vi bruker standardiserte prosesser og fellesløsninger der det er mulig

Våre studenter og ansatte skal ha de samme gode tjenestene, uavhengig av hvilken organisatorisk enhet de tilhører. Våre ressurser skal brukes så effektivt som mulig. Der det er mulig, skal vi derfor utvikle standardiserte prosesser og fellesløsninger i stedet for å skreddersy og utvikle selv.