Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Personvern / Personvernerklæring

Personvernerklæring for EVUweb - foretaksregistratorer

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OsloMet håndterer dine personopplysninger i EVUweb. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Innhold

 1. Hva er personopplysninger?
 2. Kort om EVUweb
 3. Formålet med behandling av personopplysninger i EVUweb

 4. Hvilke personopplysninger blir behandlet i EVUweb og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 5. Automatisk saksbehandling

 6. Utlevering av dine personopplysninger til andre

 7. Sikkerheten rundt dine personopplysninger

 8. Dine rettigheter

 9. Kontakt

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Opplysninger som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning hvis de indirekte identifiserer en person.

2. Kort om EVUweb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til kurs og andre arrangementer, samt søking om opptak til OsloMet.

EVUweb er knyttet til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Det betyr at data som registreres i EVUweb lagres i FS. Data i FS rapporteres i ulike sammenhenger til en rekke parter/virksomheter. Se gjerne personvernerklæringen for FS.

3. Formålet med behandling av personopplysninger i EVUweb

Formål

Hovedformålet med behandling av dine personopplysninger i EVUweb er å legge til rette for at du kan melde andre personer i din organisasjon på kurs, videreutdanninger eller andre arrangementer som gjennomføres i samarbeid mellom OsloMet og din organisasjon.

Rettslig grunnlag

Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene i EVUweb er Personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav b. Personvernforordningen er EUs nye lovgivning på personvernområdet, og skal gjelde for hele EU/EØS fra 25. mai 2018/sommeren 2018.Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen som er inngått mellom OsloMet og din organisasjon om gjennomføring av kurset/videreutdanningen/arrangementet.

4. Hvilke personopplysninger blir behandlet i EVUweb og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Det finnes ingen sensitive personopplysninger i EVUweb.

Følgende personopplysninger blir behandlet i EVUweb: ditt navn, brukernavn og passord til EVUweb, din e-postadresse og navn på din organisasjon. I tillegg kan administrativt ansatte se din kontaktinformasjon, samt knytte merknader til din brukerprofil i institusjonens studieadministrative system, FS.

Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i EVUweb og eventuelle feilmeldinger knyttet til disse. Denne informasjonen slettes etter 6–12 måneder.

Personopplysninger på søkere/kursdeltakere/studenter, som du registrerer i EVUweb, sendes til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

5.  Automatisk saksbehandling

Personopplysningene dine vil ikke være gjenstand for automatisert saksbehandling eller profilering.

6. Utlevering av dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne.

OsloMet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter:

 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

EVUweb utvikles av Unit. Ansatte ved Unit som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

 • Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), ved Universitetet i Oslo (UiO)

EVUweb driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

7. Sikkerheten rundt dine personopplysninger

OsloMet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse av datasystemene vi benytter for å sikre dine personopplysninger i EpN. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatt enn nødvendig får tilgang til dine personopplysninger. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i sitt arbeide.

 8. Dine rettigheter

Se nettside om Dine rettigheter

9. Kontakt

Se nettside om Kontakt

Tjenesteleverandør

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er tjenesteleverandør av EpN. Det vil si at Unit utvikler og forvalter EpN og at Unit har det daglige ansvaret for driften av EpN. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Unit tilgang til alle personopplysninger som er registrert i EpN.

Kontaktinformasjon til Unit:  fs-sekretariat@fsat.no.

chatbot-portlet