Personvernerklæring - Digitale arrangement ved Fakultet HV - Ansatt

Personvernerklæring - Digitale arrangement ved Fakultet HV

Personvernerklæring - Digitale arrangement ved Fakultet HV

Dette er informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger av arrangementets deltakere.

Digitale arrangement

Arrangement som konferanser og større møter der det gjøres direkteoverføring og/ eller opptak.

Formål

 • Formålet med et digitalt møte er å være et alternativ til et fysisk møte.
 • I noen tilfeller kan det bli gjort opptak slik at inviterte som ikke har anledning til å delta i sanntid får anledning til å se opptaket på et senere tidspunkt. Dersom det gjøres opptak skal du få informasjon om dette i invitasjonen og i starten av møtet.

Hvilke personopplysninger lagres?

 • Navn og bilde er personopplysninger. Når vi strømmer eller gjør opptak fra digitale arrangementer lagres deltakernes navn og bilde, dersom man ikke velger å skru av kameraet sitt og gi seg selv et kallenavn.
 • Når du deltar på et arrangement som overføres direkte, og der det eventuelt gjøres opptak, vil bildet av deg og navnet ditt i utgangspunktet være synlig for andre deltakere eller seere.
 • Du kan velge å skru av kameraet ditt slik at du ikke viser bilde av deg. I Zoom velger du om kameraet skal være på/av ved å klikke på kamera-ikonet.
 • Du kan gi deg selv et kallenavn for å delta anonymt. I Zoom gjør du det ved å klikke deg inn på deltakerlisten "Participants". Ved siden av navnet ditt er det en boks der du kan endre navn "Rename".

Ditt personvern – hvordan oppbevarer vi og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi her har opplyst om. Dersom det gjøres opptak gjelder følgende:

 • Opptaket publiseres til de som er invitert til arrangementet
 • Opptaket lagres hos arrangørens administrator for møtet
 • Opptaket lagres i 2 uker, deretter sletter teknisk administrator opptaket

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
 • å få rettet personopplysninger om deg,
 • å få slettet personopplysninger om deg, og
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi legger til rette for at de som ikke kan delta direkte får anledning til å se opptak av arrangementet. Vår vurdering er at dette hensynet veier tyngre enn personvernulempen for de som er med på opptaket.

Vi behandler opplysninger om deg basert på Artikkel 6. Behandlingens lovlighet, bokstav f:    
f)    behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Ansvarlig

 • Fakultet for helsevitenskap er ansvarlig for innsamlingen og for behandlingen av dine personopplysninger.
 • Navn på arrangørens tekniske administrator skal ligge i invitasjonen til arrangementet.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med
Personvernkontakt for Fakultet for helsevitenskap, Vibeke E. M. Meyer på e-post: vemm@oslomet.no

Hvis du har spørsmål til personvernombudet kan du ta kontakt på personvernombudet@oslomet.no