Personvern og informasjonssikkerhet for systemeiere/-forvaltere

Her kan du finne hva du som systemeier/systemforvalter trenger å vite om personvern og informasjonssikkerhet, både for å beskytte deg selv og for å beskytte andre.

Personvern for systemeiere - knappemeny

Personvern for systemeiere - landingssidelenker