OsloMet Karriere | Studentstøtte - Ansatt - Ansatt

OsloMet Karriere

OsloMet Karriere

OsloMet karriere er en karriereveiledningstjeneste i vid forstand. Vi følger studentene gjennom studieløpet med ulike aktiviteter og tilbud som skal bistå dem i å utvikle gode karriereferdigheter. OsloMet Karriere ønsker et tett samarbeid med dere som underviser for å tilby karrierekurs- og aktiviteter som imøtekommer dine studenters behov.

Tjenestens formål: Gjøre studentene Karriereklar

Studentene våre kommer til å møte et arbeidsliv i kontinuerlig endring. OsloMet Karriere ønsker å legge til rette for at de tilegner seg ferdigheter som sammen med fagkompetansen, gjør dem godt rustet til møte med fremtidens arbeidsliv. Dette er en prosess som går gjennom hele studieløpet. For å bistå studentene våre i denne prosessen har OsloMet Karriere utviklet programmet Karriereklar som består av kurs, aktiviteter og veiledning tilpasset der de er i studieløpet. Les mer om Karriereklar, og fasene Innsikt, Muligheter, Jobb

Hva kan OsloMet få ut av tjenesten?

Med Karriereklar kan vi bidra til at OsloMet får:

 • motiverte og bevisste studenter som treffer gode valg for studier og jobb.
 • mindre uønsket frafall
 • kandidater som kan kommunisere helheten i sin kompetanse
 • studenter og kandidater som er seg bevisst muligheter under og etter studiene.
 • kandidater som kan orientere seg i et arbeidsmarked i stadig endring
 • gode ambassadører for utdanningen
 • dedikerte alumner
 • sterkere omdømme

Meny for undervisere

Bli kjent med OsloMet Karriere, slik at du vet hva vi kan tilby dine studenter.

 • Du kan vise denne korte filmsnutten om tjenesten (youtube.com) i undervisningen.
 • OsloMet Karriere kan komme å presentere tjenesten og de ulike tilbudene vi har (10-20 minutter).
 • Presentasjon av tjenesten i personalmøter (20- 30 minutter).
 • Samarbeid om kurs og karriereaktiviteter som er knyttet opp mot utdanningenes læringsutbyttebeskrivelser (1-4  timer).

Meny for studenter

Se oversikt over hva OsloMet Karriere tilbyr våre studenter (student.oslomet.no).

Kontakt OsloMet Karriere

I OsloMet Karriere samarbeider vi på tvers av universitetet for å tilby nyttige og lærerike kurs, aktiviteter og veiledning til OsloMets studenter. Her finner du en oversikt over ansatte som er tilknyttet OsloMet Karrieres tjenestetilbud og hva hver enkelt har ansvar for.  

Ta kontakt med OsloMet Karriere dersom du tenker at denne tjenesten kan være nyttig for dine studenter!

Nyttige lenker