Oppgaveskriving og studieteknikk - Ansatt

Oppgaveskriving og studieteknikk

Oppgaveskriving og studieteknikk

Studieverkstedet og Startpakka er to ulike støttetilbud for studenter som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter innen oppgaveskriving og studieteknikk.

Studieverkstedet

Studieverkstedet består av studenter (mentorer) og veiledere som veileder og gir tips til studenter om:

  • oppgaveskriving
  • hvordan komme i gang med skriveprosessen
  • studieteknikk
  • andre utfordringer i studiehverdagen

Studieverkstedets kurs- og veiledningstilbud kan også tilpasses bestemte undervisningsopplegg. Ta kontakt, hvis du som underviser ønsker et samarbeid: Studieverkstedet@oslomet.no.
Ønsker du å henvise studenter til oss, les mer på studentsidene våre.

Startpakka

Startpakka er en nettbasert introduksjon til oppgaveskriving (bokskapet.oslomet.no), inkludert litteratursøk, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk. Startpakka har også tips til lesing og annen studieteknikk.

Her kan studenter slå opp på det de lurer på, når som helst i skriveprosessen. De trenger ikke å følge stoffet en bestemt rekkefølge som i et e-læringskurs.

Som underviser kan du bruke videoer, oppgaver eller eksempler fra Startpakka i undervisningen. Vi kommer også gjerne inn i undervisningen og introduserer e-læringsressursen.

Startpakka er utviklet av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).