Nasjonale finansieringskilder ved HV - Ansatt

Nasjonale finansieringskilder ved HV

Nasjonale finansieringskilder ved HV

Her finner dere en oversikt med linker til programmer/finansieringskilder som er spesielt relevante for fakultetets forskere.

FoU-seksjonen sender jevnlig ut e-post med informasjon om spesifikke utlysninger og søknadsfrister. Ønsker du mer informasjon eller planlegger å sende en søknad, ta kontakt med fakultetets FoU-seksjon.

Forskningsrådet

Forskningsrådet har flere utlysninger årlig, men hovedandelen av forskningsmidlene lyses ut med søknadsfrist i februar hvert år. I tillegg er det løpende mottak av søknader om utenlandsstipend, arrangementsstøtte og søknader om støtte til nærings- eller offentlig sektor-ph.d.
Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon gjennom 15 porteføljer hvorav flere har relevans for fakultetets forskere. Les mer om innhold i porteføljene på Forskningsrådets nettsider.

Utlysninger

Fond og stiftelser

Fagforeninger

Diku

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning. Diku har flere utlysninger årlig.

Oversikt over alle utlysninger (hkdir.no)

Statlige etater, organ m.m.