Mottak av internasjonale gjester på OsloMet - Ansatt

Mottak av internasjonale gjester på OsloMet

Mottak av internasjonale gjester på OsloMet

OsloMet får mange henvendelser med ønske om å besøke oss. På denne siden finner du hjelp til å vurdere om du skal si ja til en henvendelse og tips til selve gjennomføringen av besøket.
 • Hvem kommer henvendelsene fra?

  Henvendelser om besøk kan komme fra samarbeidspartnere eller potensielle samarbeidspartnere, organisasjoner, private og offentlige delegasjoner m.fl. Formålet med besøket varierer tilsvarende.

  Internasjonale besøk er viktig og nyttig for OsloMet. For å kunne få størst mulig gevinst av besøkene og samtidig presentere OsloMet på en god måte er det nødvendig å ha et profesjonelt apparat for å ta imot de internasjonale gjestene. Samtidig kan slike besøk være ressurskrevende og det er derfor viktig å vite når man skal takke nei til besøk. 

 • Vurdering av henvendelser

  Den som får en henvendelse med ønske om å besøke oss er ansvarlig for å involvere relevante personer/enheter for å vurdere om besøket anses som relevant. Relevans må ses opp imot ressursbruk.

  Nyttige avklaringsspørsmål:

  Kan du krysse av på minst et av punktene over vil det indikere at forespørselen om et besøk bør imøtekommes. Motsatt kan det være grunn til å takke høflig nei dersom ingen av punktene er relevante.

  Vurder i tillegg kostnader. Hva vil besøket kreve av tid (personalressurser) og penger (utstyr, bevertning, gaver)? Relasjon til OsloMet, antall besøkende og hvilke roller de besøkende har innvirkning her. Se OsloMets bevertningsreglement.

  Det er utarbeidet en sjekkliste for mottak av internasjonale gjester som kan brukes til planlegging av besøk.

 • Partnere som ønsker å holde studentmøter/rekrutteringsmøter

  For å sikre at den enkelte partners reisebudsjett og markedsstrategier ikke avgjør hvilke avtaler våre studenter blir eksponert for gis partnere ikke anledning til å holde generelle studentmøter/ rekrutteringsmøter på campus. Det er derimot svært positivt om man kan få til møter mellom studenter som allerede har søkt til om å få reise til en spesifikk institusjon og representanter fra denne.

 • Tips i forbindelse med besøk

 • Omvisning på campus