Miljøtiltak i fokus - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Miljøtiltak i fokus

Grønt OsloMet satser på en rekke miljøtiltak, her finner du en oversikt på miljøtiltak som vi fokuserer ekstra på akkurat nå.

Kildesortering
Panteordning
Tilrettelegging for bruk av sykler

Kildesortering

OsloMet vil bli bedre på kildesortering. Målet er å øke sorteringsgraden fra 45% til 60%. Men hva skal til for å nå et slikt mål? Først og fremst må det være enkelt å kaste ulike avfallstypene - tilgjengelighet, merking og brukervennlighet har betydelse. Det handler også om å være bevisst og prøve å sortere riktig. Men husk, er du i minste hvil om hvordan du skal sortere - resteavfall er da tingen.

De vanligste avfallstypene som resteavfall, plast og papir skal enkelt kunne sorterers i alle etasjer, de står som oftest samlet. I de fleste av våre bygg finnes det returpunkter som tar emot resteavfall, plast, papir, glass- og metall og batterier, oftest er de plassert i fellesarealer i førsteetasjen. På OsloMet har vi også mulighet å sortere matavfall i de bygg som har storkjøkken som i P52, P35 og P32, her er det lagt opp til kjølt avfall.

Avdeling for eiendom og Grønt OsloMet har fokus på å legge til rette for økt kildesortering på universitetet og prioriterte tiltak er blant annet:

 • Avfallsbeholdere med enhetlig fargekoding i alle bygg
 • Oppslag og plakater som viser hva som skal kastes i de ulike avfallsbeholderne
 • Oppgradering av avfallsrommene

Sorteringsguiden - hva skal hvor

Et miljøtiltak på OsloMet er sorteringsguiden, et hjelpemiddel for deg som lurer på hvor du skal kaste avfallet ditt.

Hva skal hvor: Gjør et søk i sorteringsguiden

Visste du at:
Tørkepapir sorteres som restavfall. Tørkepapir skal ALDRI kastes med papir.

Panteordning

På OsloMet skal gule oljefat "pantetønner" gjøre det lett og attraktivt å pante tomflasker og bokser. Studentene har lenge etterspurt bedre pantemuligheter på campus og derfor er det ekstra gledelig at dette miljøtiltaket nå er på plass. Pengene skal gå til "grønne tiltak" som også kommer studentene til gode. Dersom det blir en vesentlig sum, så skal det også settes av et beløp til veldedige formål. Hvert halvår vil det tas en vurdering av hva pengene skal gå til. 

Hvorfor pante?

Panting er bra for miljøet. Når man panter en flaske eller boks, blir den gjenvunnet til nytt råmateriale som kan brukes til å produsere nye flasker og bokser. Dette gir store miljøgevinster sammenlignet med om man kaster emballasjen i resteavfallet og den går til forbrenning og energigjenvinning.

Fra 1. september 2018 dobbles pantesatsen på flasker og bokser, det har ikke blitt gjort siden 1986. Dette er et ledd i å oppfordre oss til å bli enda flinkere til å pante.

Visste du at
 • Panter du én flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger
 • Hvis du panter to flasker, sparer du nok energi til å høre på musikk fra mobilen i 40 døgn i strekk
 • Hvert døgn er det 410 000 tomflasker som ikke pantes. Den tapte energien er nok til å kjøre en moped nesten 120 000 mil, eller rundt jorden hele 30 ganger.

Tilrettelegging for bruk av sykler

OsloMet satser på å tilrettelegge for bruk av sykkel både for studenter og ansatte. Det er lagt tilrette for utvendige sykkelparkeringer og egne sykkelstaller for ansatte. I løpet av høsten 2018 har studentene fått en egen innvendig sykkelbur i tillegg til de utvendige sykkelstativene. I nær anslutning til universitetet finner du også flere bysykkelstativer.

Her finner du informasjon om sykkelparkeringstilbudetet på OsloMet og hvor bysykkelstativene er plassert

Samarbeid med Oslo kommune

OsloMet har ingått et samarbeid med Oslo kommune og deres studentkampanje med mål om å øke sykkelandelen blant studenter. Kampanjen skal pågå fra studiestart høsten 2018 til og med studiestart 2021. Studentene i Oslo sykler mindre enn den øvrige befolkningen i Oslo, og mye mindre enn studenter i kjente studentbyer i inn- og utland. Noen av grunnene til at Oslostudenten ikke bruker sykkel i like stor grad er man ikke tenker på sykkel som et alternativ, føler seg utrygg i trafikken, ikke er kjent med sykkelrutene, men også at man opplever kollektivtilbudet som bra.

Flere positive faktorer kan oppnås ved å sykle: det sparer tid og penger, gir mosjon og øker prestasjonen, gir økt fleksibilitet og forutsigbarhet, og er en fin måte å bli kjent i byen.

Sammen med Oslo kommune skal vi jobbe for å få flere nye studenter til å begynne sykle, få de som allerede sykler til å sykle oftere, forlenge sykkelsesongen og bygge sykkelkultur blant studenter i Oslo.

Her er noen tiltak vi skal stå sammen om:

 • Få på plass en sykkelfadderordning
 • Distribusjon av sykkelkart
 • Sykkelmekkepunkt på campus
 • Pilotering - sykkelskilting
 • Vintersykkelkampanje for studenter