Midtveisseminar - Ansatt

Midtveisseminar i ph.d.-programmet samfunnsvitenskap

Midtveisseminar i ph.d.-programmet samfunnsvitenskap

Midtveis i stipendiattiden arrangeres et midtveisseminar med en ekstern opponent. Både medkandidater og veiledere inviteres til seminarene.

Opplegg for midtveisseminaret

 • Kandidaten må sammen med sin hovedveileder, ta initiativ til sitt eget midtveisseminar når stipendiatperioden nærmer seg halvgått løp.  
 • Hovedveileder tar kontakt med mulig opponent. Opponent bør helst være fra nærområdet ettersom programmet ikke dekker reiseutgifter.
 • Merk at midtveisopponent ikke kan delta i den endelige kommisjonen for kandidaten.
 • Opponent honoreres med kr 3 500 for oppdraget. 
 • Når opponent er avklart kan ph.d.-administrasjonen sørge for å finne et tidspunkt som passer for alle, dvs. kandidat, opponent,  veiledere og programansvarlig. 

Frist for å sende inn tekst/presentasjonsmanus til opponent er tre uker i forveien av fastlagt seminardato. Kandidaten sender inn  maks 40 sider av utvalgt tekst,  enten artikler eller kapittel under arbeid,  inkludert en foreløpige disposisjon til avhandlingen. Teksten sendes til opponenten, med kopi til veiledere, programleder og administrativ koordinator. 

Den enkelte kandidat kan gjerne spesifisere hva det er viktigst å få tilbakemelding på, men opponent er ellers fri til å kommentere det han/hun finner vesentlig og nødvendig.

Det er viktig at opponent kan være kritisk men konstruktiv, hensikten  med seminaret er å motivere til fullføring.

For hver stipendiat/kandidat

 1. Kandidaten presenterer sitt avhandlingsarbeid (problemstilling, teori / metode, foreløpige funn),
  Varighet: 1/2 time.
 2. Opponenten stiller deretter spørsmål og inviterer til samtale,
  Varighet: ca. 45 minutter.
 3. Til slutt blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål fra salen.

Total varighet: ca. 1,5 time for hver kandidat.