Mangfoldsprisen - Ansatt

Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen

Mangfold er en av OsloMets kjerneverdier. Mangfoldsprisen skal være en påskjønnelse til ansatte som løfter og levendegjør verdien.

Hvem?

Mangfoldsprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • Utmerker seg med undervisning, forskning eller formidling på mangfold
  • Bidrar aktivt til et arbeids- og studiemiljø preget av inkludering og mangfold
  • Bidrar til at OsloMet er en relevant samfunnsstemme og –aktør i spørsmål som angår mangfold

Hva?

Prisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Mangfoldsprisen utgjør opptil
kr. 60 000,-. I tillegg består prisen av et diplom som kan henges opp på vinnerens/vinnernes arbeidsplass.

Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren/vinnerne.

Mottakeren/mottakerne av prisen bestemmer hvilket OsloMet-tiltak eller -formål pengene skal brukes på.

Tiltaket eller formålet må være relatert til arbeid med eller undervisning, forskning eller formidling på mangfold.

Hvordan?

Alle ansatte kan fremme forslag til kandidater til Mangfoldsprisen.

Forslagene skal leveres på nettskjema (se over), med beskrivelse av hva kandidatens/kandidatenes bidrag og hvorfor kandidaten/kandidatene bør få prisen.

Jurymedlemmer

Juryen består av rektor og OsloMets mangfoldskomité.

Spørsmål?

Kontakt Programansvarlig for kultur, velferd og mangfold Vibeke Horn for eventuelle spørsmål om prisen.

Kontakt

Kontakt