Lokalt IDF - fellesadministrasjonen - Ansatt

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen og SPS

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen og SPS

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Hebe Gunnes, NTL
  • Eva Andresen, YS

Arbeidsgiver

Møter i lokalt IDF-FA høsten 2023

  • 12. september
  • 12. oktober
  • 31. oktober
  • 4. desember

Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og lagt i behandlingsplan til utvalget Lokalt IDF - fellesadministrasjonen i P360 senest innen 10 virkedager før møtet skal avholdes, alternativt kan saken sendes Avd. HR pr. epost til Brita Bye og Anders Dahle.

Sakspapirer publiseres i OpenGov omtrent en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.