Droppe til innhold

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Ingvild Nordang, NTL
  • Ole-Ivar Birkeland, Parat/YS

Arbeidsgiver

Møter høsten 2019

Saksdokument til HR * Utsending lokalt IDF kl. 12.00 Møter i lokalt IDF FA Sentralt  IDF-møte Styremøte
9.8. 12.8. Mandag 19. aug. 29.8. 5. og 6. sept.* 
29.8. 2.9. Mandag 9. sept. 19.9.  
27. 9. 30.9. Mandag 7. okt. 17.10. 24.oktober
25.10. 28.10. Mandag 4. nov. 14.11.  
15.11. 18.11. Mandag 25.nov. 5.12. 12. desember

 

*Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og sendt Avd. HR i P360 eller pr. epost til Brita Bye og Anders Dahle senest innen 10 dager før møtet skal avholdes.

Sakspapirer publiseres her ca en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.

 

chatbot-portlet