Droppe til innhold

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Ingvild Nordang, NTL
  • Arne Jørdre Tveit, YS

Arbeidsgiver

Møter høst 2020

Saksdokument til HR * Utsending lokalt IDF  Møter i lokalt IDF FA Sentralt  IDF-møte Styremøte
utsatt utsatt Møtet er utsatt - ny dato kommer 3.9.          10.9.
1.10. 5.10. Mandag 12. oktober 22.10.     29. og 30.10
22.10. 26.10 Mandag 2. november  12.11.        -
12.11. 16.11. Mandag 23. november 3.12. 10.12.

*Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og lagt i behandlingsplan til utvalg Lokalt IDF - fellesadministrasjonen i P360 senest innen 10 dager før møtet skal avholdes, alternativt kan saken sendes Avd. HR  pr. epost til Brita Bye og Anders Dahle.

Sakspapirer publiseres her ca en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.

 

chatbot-portlet