Droppe til innhold

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Ingvild Nordang, NTL
  • Ole-Ivar Birkeland, Parat/YS

Arbeidsgiver

Møter våren 2019

  • Mandag 21. januar
  • Mandag 18. februar
  • Mandag 18. mars
  • Mandag 23. april
  • Mandag 27. mai

Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og sendt Avd. HR senest innen 10 dager før møtet skal avholdes.

Sakspapirer publiseres her ca en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.

 

chatbot-portlet