Lokalt IDF - fellesadministrasjonen - Ansatt

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen og SPS

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen og SPS

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Ingvild Nordang, NTL
  • Arne Jørdre Tveit, YS

Arbeidsgiver

Møter i lokalt IDF-FA 2022

Møter i lokalt IDF-FA i 2022

Frist for saker

Utsending IDF-FA

Lokalt IDF-FA

Sentralt IDF

 

 

Mandag 10. januar

13. januar

Onsdag 19. januar

Mandag 24. januar

Mandag 24. januar

3. februar

Onsdag 16. februar

Mandag 21. februar

Mandag 28. februar

3. mars

Onsdag 16. mars

Mandag 21. mars

Mandag 28. mars

7. april

Onsdag 13. april

Tirsdag 19. april*

Mandag 6. mai***

5. mai

Onsdag 18. mai

Mandag 23. mai

Mandag 30. mai

9. juni

Fredag 10. juni

Mandag 13. juni

Mandag 20. juni**

23. juni

 

Onsdag 24. august

Mandag 29. august

Mandag 5. september

8. september

Onsdag 28. september

Mandag 3. oktober

Mandag 10. oktober

20. oktober

Fredag 28. oktober

Mandag 31. oktober

Mandag 7. november

10. november

Onsdag 9. november

Mandag 14. november

Mandag 21. november

1. desember

Fredag 2. desember

Mandag 5. desember

Mandag 12. desember**

 

*Utsending forskjøvet én dag pga. påsken.
**om saker
*** møtet er flyttet fra 25. april

Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og lagt i behandlingsplan til utvalg Lokalt IDF - fellesadministrasjonen i P360 senest innen 10 virkedager før møtet skal avholdes, alternativt kan saken sendes Avd. HR pr. epost til Brita Bye og Anders Dahle.

Sakspapirer publiseres i OpenGov omtrent en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.