Droppe til innhold

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Ingvild Nordang, NTL
  • Ole-Ivar Birkeland, Parat/YS

Arbeidsgiver

Møter høsten 2019

Saksdokument til HR * Utsending lokalt IDF kl. 12.00 Møter i lokalt IDF FA Sentralt  IDF-møte Styremøte
9.8. 13.8.** Mandag 19. aug. 29.8. 5. og 6. sept.* 
29.8. 2.9. Mandag 9. sept. 19.9.  
27. 9. 30.9. Mandag 7. okt. 17.10. 24.oktober
25.10. 28.10. Mandag 4. nov. 14.11.  
15.11. 18.11. Mandag 25.nov. 5.12. 12. desember

 

*Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og sendt Avd. HR i P360 eller pr. epost til Brita Bye og Anders Dahle senest innen 10 dager før møtet skal avholdes.

**Innkalling og saksdokument vil bli sendt ut 6 dg før møtet pga. møtekollisjoner.

Sakspapirer publiseres her ca en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.

 

chatbot-portlet