Lokalt IDF - fellesadministrasjonen - Ansatt

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen

Lokalt IDF - fellesadministrasjonen

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i lokalt IDF i fellesadministrasjonen, inkludert SPS.

Medlemmer i lokalt IDF- FA

Fagforeningene

  • Tom E. Syvertsen, Akademikerne
  • Bjørn Ervik, Forskerforbundet
  • Ingvild Nordang, NTL
  • Arne Jørdre Tveit, YS

Arbeidsgiver

Møter i lokalt IDF-FA 2021

Frist for levering
av saker (til HR)
kl. 12.00*

Utsending til
lokalt IDF-FA

Lokalt IDF-FA

Sentralt IDF-møte

Onsdag 13. januar

Mandag 18. januar

Mandag 25. januar

Torsdag 4. februar

Onsdag 17. februar

Mandag 22. februar

Mandag 1. mars

Torsdag 3. mars

Onsdag 3. mars

Mandag 8. mars

Mandag 15. mars

Torsdag 25. mars

Fredag 16. april

Mandag 19. april

Mandag 26. april

Torsdag 29. april

Onsdag 19. mai

Tirsdag* 25. mai

Mandag 31. mai

Torsdag 10. juni

Onsdag 2. juni

Mandag 7.  juni

Mandag 14.  juni

Torsdag 24. juni

Sommerferie

Onsdag 18. august

Mandag 23. august

Mandag 30. august

Torsdag 9. september

Onsdag 29. september

Mandag 4. oktober

Mandag 11. oktober

Torsdag 21. oktober

Onsdag 27. oktober

Mandag 1. november

Mandag 8. november (ny dato)

Torsdag 11. november

Onsdag 10. november

Mandag 15. november

Mandag 22. november

Torsdag 2. desember

*Utsending tirsdag pga fridag mandag 24. mai

Saker til lokalt IDF-FA må ferdig skrevet og lagt i behandlingsplan til utvalg Lokalt IDF - fellesadministrasjonen i P360 senest innen 10 virkedager før møtet skal avholdes, alternativt kan saken sendes Avd. HR  pr. epost til Brita Bye og Anders Dahle.

Sakspapirer publiseres her ca en uke før møtet. Møtereferater publiseres samme sted.