Læringsdesign - Ansatt

Bli god på læringsdesign

Bli god på læringsdesign

Gode læringsforløp krever en sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, lærings- og vurderingsformer. DIGIN veileder fagmiljøer i læringsdesign, både med og uten digitale verktøy.

Hensikten med læringsdesign er å skape helhet og sammenheng i studentenes læringsforløp ved å synliggjøre koblinger mellom fagstoffet og læringsutbyttet. Det gjør du ved å analysere og bryte ned læringsarbeidet til studenten i mindre biter. I tillegg favner læringsdesign hele studentenes læringsarbeid både før, underveis og etter ulike læringssituasjoner.

 • DIGIN som veileder og sparringspartner

  • Hvordan er læringsutbyttebeskrivelsene i emne samstemt med læringsaktiviteter og vurderingsformen i emnet?

  • Hvordan planlegge, kartlegge og analysere læring i undervisning?

  • Hvordan utforme læringsmål i sammenheng med arbeidsformer og organisering av undervisningen for studentenes behov i en undervisning eller en undervisningsrekke?

  • I utviklingen av et læringsdesign, kan det være hensiktsmessig å visualisere det du tenker og diskuterer med dine kolleger.  Det er viktig å bruke tid på å planlegge læringssituasjoner- og aktiviteter, og ha tid til å reflektere over om hensikten ble oppnådd. 

  Ta kontakt med DIGIN hvis du ønsker bistand til å lage et godt læringsdesign!

 • Formell kompetanse og utdanning

  Er du på jakt etter formell kompetanse og utdanning? Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet tilbyr masterprogram i Digital læringsdesign (oslomet.no) (tidligere IKT-støttet læring) for lærere som har lyst å utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser.