Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kontaktpunkter for hjelp / Auditoriehjelpen

Kurs i standard audiovisuelt utstyr

Lær å bruke audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) i undervisningsrom eller auditorium. Velg enten kurs eller få opplæring av Auditoriehjelpen slik at du står rustet til å bruke AV-utstyret til framtidige møter eller undervisning.

Hvilke fordeler får du av å gå på kurs?

  • Du lærer det tekniske utstyret i FUR (fellesundervisningsrom)/UMA-rom (undervisningsrom med auditoriehjelp).
  • Trygghet på at du mestrer det tekniske kan redusere stress og frigjøre mental kapasitet som kan benyttes til undervisning.
  • Studentene får bedre kvalitet på undervisningen.
  • Frigjør tid til å bruke på undervisning.
  • Kortere oppstartstid, mindre tid går tapt.

Hvorfor arrangeres slike kurs?

Det optimale for en hver foreleser vil være tilstedeværelsen av en supportmedarbeider for hver eneste undervisningsklasse som avholdes på OsloMet. Siden auditoriehjelpen kun består av 4 personer fordelt på ca. 200 undervisningsklasser hver dag så lar dette seg av naturlige årsaker ikke gjennomføre.

Derfor har OsloMet bestemt at brukere av standard AV- og IT-teknisk utstyr i FUR og UMA-rom selv må tilegne seg basiskunnskap vedrørende bruken av dette utstyret hvor Audiovisuell seksjon forplikter seg til å avholde felleskurs og en til en kurs.

I notat fra høgskoledirektøren ”Omorganisering i administrasjonen – oppfølging og iverksetting av tiltak – samlet oppsummering” fra 2005 står det: ”Audiovisuell seksjon må også sørge for nødvendig opplæring av personalet i bruk av utstyr i undervisningsrom”.

Audiovisuell seksjon forvalter kravet om basiskunnskap hos brukere i FUR (fellesundervisningsrom)/UMA-rom (undervisningsrom med auditoriehjelp).

Hvem blir innkalt på kurs?

  • Brukere som mener de opplever mye feil i rom hvor dette ikke stemmer med auditoriehjelpen sitt feilloggingssystem.
  • Brukere som vil ha hjelp til oppstart fordi de føler seg utrygge rundt det tekniske anlegget.
  • Brukere som spør om hjelp til operasjoner som det forventes at de skal kunne (for eksempel slå på projektor, finne sin presentasjon på en minnepenn, bytte kilde fra styringspanel osv.).
  • Brukere som gjentatte ganger melder inn feil som ikke kan påvises av auditoriehjelpen i etterkant.

Hva er auditoriehjelpen sin rolle?

Auditoriehjelpen har lang erfaring med AV- og IKT-support ved OsloMet og i andre sammenhenger. Dette, sammen med vår nærhet til brukere, gjør oss godt rustet til å evaluere enkeltbrukeres tekniske kompetanse opp mot det standard AV- og IT-tekniske utstyret som er i FUR og UMA-rom samt opp mot det som forventes av undervisningspersonell.

Audiovisuell seksjon som avholder disse kursene ser da auditoriehjelpen som en naturlig samarbeidspartner for å synliggjøre behovet for kursing av enkelte brukere.

Kontakt


chatbot-portlet