Relevante kurs - karriereutvikling - Ansatt

Relevante kurs - karriereutvikling

Relevante kurs - karriereutvikling

Som ph.d.-kandidat og i en videre karriere enten det er som forsker eller utenfor akademia, er det nødvendig med en rekke kunnskaper og ferdigheter i tillegg til den faglige fordypningen og metodekunnskapen du får gjennom arbeidet med doktoravhandlingen.

OsloMet tilbyr kurs i såkalte generiske ferdigheter eller «transferrable skills» som kan være til nytte for deg, enten i arbeidet med avhandlingen din eller som et ledd i karriereutvikling. Eksempler på aktuelle kurs er litteratursøk og referansesystemer, artikkelskriving og kappeskriving, samt et årlig seminar om karriere for ph.d.-kandidater.

De fleste kursene gir ikke uttelling i form av studiepoeng og de er av varierende lengde. Sjekk eventuelt hva som gjelder for ditt ph.d.-program. De aller fleste kurs tilbys på engelsk.

Oversikt over kurs

Se OsloMet-akademiet for oversikt over relevante kurs.