Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Relevante kurs - karriereutvikling

Som ph.d.-kandidat og i en videre karriere enten det er som forsker eller utenfor akademia, er det nødvendig med en rekke kunnskaper og ferdigheter i tillegg til den faglige fordypningen og metodekunnskapen du får gjennom arbeidet med doktoravhandlingen.

OsloMet tilbyr kurs i såkalte generiske ferdigheter eller «transferrable skills» som kan være til nytte for deg, enten i arbeidet med avhandlingen din eller som et ledd i karriereutvikling. Eksempler på aktuelle kurs er litteratursøk og referansesystemer, artikkelskriving og kappeskriving, samt et årlig seminar om karriere for ph.d.-kandidater.

De fleste kursene gir ikke uttelling i form av studiepoeng og de er av varierende lengde. Sjekk eventuelt hva som gjelder for ditt ph.d.-program. De aller fleste kurs tilbys på engelsk.

Oversikt over kurs høsten 2019

EndNote for PhD candidates: introductory level.

 • August 29th.

Literature searching and databases for PhD candidates: an introduction. 

 • September 12th.

Literature searching and databases for PhD candidates – advanced level. 

 • October 10th.

Bibliometrics and Researcher Visibility for PhD candidates. 

 • October 31st.

Kurs i vitenskapelige postere - innhold og design 

PhD career day

Introduction to external funding and proposal development

Reading to Write: Preparing to Publish

 • Session 1: October 9th, 12:00 - 15:00
 • Session 2: October 23rd, 12:00 – 15:00
 • Session 3: November 6th, 12:00 – 14:00

Oral Communication and Presentation Skills

 • Session 1: October 14th, 9:00 – 14:00
 • Session 2: October 28th, 9:00 – 14:00
 • Session 3: November 11th, 9:00 – 14:00

Fall 2019 Academic Writing Course - NB: merk at dette kurset ikke vil gi uttelling i form av studiepoeng på alle ph.d.-programmer. Kontakt ditt ph.d.-program vedr. dette. 

 • Semester-long course for PhD candidates and researchers who are actively engaged in writing articles, papers or dissertations in English. 

Writing for International Journals: Two-Day Workshop

 • Session 1: October 17th, 09:00 – 15:00
 • Session 2: October 18th, 09:00 – 15:00

Writing the Introduction to Article-Based Dissertations

 • Session 1: October 29th, 12:00 – 15:00
 • Session 2: November 12th, 12:00 – 15:00
 • Session 3: November 26th, 12:00 – 15:00

Fagskriving på norsk: arbeidsseminar

 • Seminar 1: 7.11, 14:00 – 15:00 og 14. 11, 14:00 – 16:00
 • Seminar 2: 21.11, 14:00 – 15:00 og 28.11, 14:00 – 16:00

 

Se også OsloMet-akademiet for flere relevante kurs innen forskning og forskningsmetode

chatbot-portlet