Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Kriterier for tildeling av Erasmus+ ansattstipend

Erasmus+- programmet stiller krav om strategisk bruk av stipendmidlene. Våre interne kriterier bygger på disse betingelsene og Strategi 2024.

Stipendene skal øke kvaliteten og omfanget i internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet gjennom økt kobling av ansatt- og studentaktiviteter.

Stipendene skal tildeles opphold som er kompetansebyggende og som støtter opp under søkerens nåværende arbeidsoppgaver. 

Ut over dette vil følgende søknader bli prioritert dersom det er begrensede midler:

  • Søknader fra ph.d.-stipendiater
  • Søknader fra ansatte som skal bruke stipendet til digital kompetanseheving for å:
    • lære mer om pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisning
    • lære mer om studieadministrative systemer og verktøy
    • lære mer om virtuell mobilitet
  • Søknader fra institutt/fagmiljø som ønsker å hente inn forelesere fra ekstern virksomhet (arbeidslivsrelevans) (Ta kontakt direkte med Hanne Maanum)

Kriteriene skal gjennom søknadsskjemaet og prosedyrer sikre den strategiske forankringen og den strategiske bruken av Erasmus+ ansattstipend ved OsloMet. Kriteriene er utarbeidet i henhold til Strategi 2024 med underliggende strategier, og Erasmus Policy Statement.

Kontakt


chatbot-portlet