Kriterier for tildeling av Erasmus+ ansattstipend | Kompetanseutvikling - Ansatt

Kriterier for tildeling av Erasmus+ ansattstipend

Kriterier for tildeling av Erasmus+ ansattstipend

Erasmus+ programmet vektlegger strategisk bruk av stipendmidlene. Våre interne kriterier bygger på disse betingelsene og Strategi 2024.

Hovedprioriteringene i Erasmus+ programmet er: 

 • Inkludering og mangfold 
 • Bærekraft og grønn profil 
 • Digitalisering 

Stipendene skal brukes til å bygge kompetanse som støtter opp under disse hovedprioriteringene. De skal øke kvaliteten i utdanning, og styrke internasjonalt samarbeid ved OsloMet. Stipendene skal tildeles opphold som er kompetansebyggende og som støtter opp under søkerens nåværende eller fremtidige arbeidsoppgaver ved OsloMet.  

Dersom du har fått Erasmus+ ansattstipend tidligere, og dette oppholdet er avsluttet, må du ha levert inn all nødvendig dokumentasjon for dette oppholdet for å kunne søke på nytt.  

Ut over dette vil følgende søknader bli prioritert dersom det er begrensede midler:

 • Søknader fra ph.d.-stipendiater
 • Søknader fra ansatte som skal bruke stipendet til digital kompetanseheving for å:
  • lære mer om pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisning
  • lære mer om studieadministrative systemer og verktøy
  • lære mer om blandet mobilitet (kombinasjon av fysisk og digital mobilitet) 
  • lære mer om bærekraft og grønn omstilling 

Kriteriene skal gjennom søknadsskjemaet og prosedyrer sikre den strategiske forankringen og den strategiske bruken av Erasmus+ ansattstipend ved OsloMet. Kriteriene er utarbeidet i henhold til kriterier i Erasmus+ programmet, Nasjonal strategi for bruk av Erasmus+ programmet, Strategi 2024 (oslomet.no) med underliggende strategier, og Erasmus Policy Statement (oslomet.no).

Kontakt

Kontakt