Konsulentbistand til utvikling av EU-søknader | Forskningsmidler - Ansatt

Konsulentbistand til utvikling av EU-søknader

Konsulentbistand til utvikling av EU-søknader

FoU-avdelingen kan tilby konsulentbistand til enkeltforskere og forskningsmiljøer i forbindelse med utvikling av EU-søknader, i tillegg til støtte fra EU-teamet i FoU-avdelingen.

Forskningsmiljøer som ønsker hjelp i søknadsprosessen kan for eksempel bruke konsulentbyrå til evaluering av prosjektideer, støtte til søknadsutvikling og søknadsskriving og støtte til prosjektoppfølging for Horisont 2020. Kostnadene til bruk av eksternt konsulentbyrå dekkes av strategiske midler og midler fra Norges forskningsråd.

Ta kontakt med Nina Løvmo  i FoU-avdelingen for mer informasjon om hva slags støtte som tilbys.