Konsulentbistand til utvikling av EU-søknader | Forskningsmidler - Ansatt

Konsulentbistand til utvikling av EU-søknader

Konsulentbistand til utvikling av EU-søknader

FoU-avdelingen kan tilby konsulentbistand til enkeltforskere og forskningsmiljøer i forbindelse med utvikling av EU-søknader.

Forskningsmiljøer som ønsker hjelp i søknadsprosessen kan for eksempel bruke konsulentbyrå til evaluering av prosjektideer, støtte til søknadsutvikling og søknadsskriving og støtte til prosjektoppfølging for Horisont Europa. OsloMet har rammeavtale med to konsulentbyråer, Europa Media og Enspire Science. Europa Media kan bistå med kurs i søknadsskriving, drift av prosjekter og kontraktsforhandlinger. Enspire Science kan bistå med kursing og søknadsskriving, særlig knyttet til ERC-utlysninger. Kostnadene til bruk av eksternt konsulentbyrå dekkes av strategiske midler og midler fra Norges forskningsråd.

Ta kontakt med Vera Østensen i FoU-avdelingen for mer informasjon om hva slags støtte som tilbys.