Kompetanseutvikling

Alle ansatte ved OsloMet har gode muligheter for faglig utvikling. Sjekk ut tilbudene vi har i forbindelse med utveksling, forskermobilitet, lederutvikling, hospitering og kurs via OsloMet-akademiet.

Kompetanseutvikling - knappemeny