Kompetanseutvikling - Ansatt

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Her finner du informasjon om de ulike måtene ansatte ved OsloMet kan utvikle kompetanse på.

OsloMet-akademiet

OsloMet-akademiet tilbyr kompetanse- og karriereutviklingstiltak til alle ansatte ved OsloMet.

Lederutvikling

OsloMet har et lederutviklingsprogram for de som jobber som ledere på OsloMet, med programmer tilpasset ulike typer ledere.

Utvekslingsopphold, hospitering og forskermobilitet

Erasmus+ utveksling for ansatte

Gjennom Erasmus+-programmet kan du som administrativt og faglig ansatt få stipend til et opphold ved en annen institusjon i Europa.

Forskermobilitet

Slik tilrettelegger vi for OsloMets forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og for utenlandske forskere som vil ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet.

Hospitering i Brussel

OsloMet er medlem i Osloregionens europakontor, og alle ansatte kan søke om hospiteringsopphold hos dem i Brussel. Europakontoret kan også hjelpe grupper fra OsloMet som ønsker et kortere studiebesøk i Brussel.