Karriereveiledning - Ansatt

Karriereveiledning

Karriereveiledning

OsloMet tilbyr karriereveiledning til våre doktorgradskandidater.

Temaer i en karriereveiledningssamtale kan være:

  • Jobbmuligheter 
  • Kompetansekartlegging
  • Usikkerhet rundt valg og motivasjon
  • CV, søknad og jobbintervju

Ønsker du karriereveiledning, møt opp til en drop-in veiledning. Finn tid og sted for drop-in veiledningen (student.oslomet.no).

For at du skal få utbytte av karriereveiledningen, anbefaler vi at du forbereder deg. 

Euraxess har utviklet verktøyet No Limits som kan være nyttig for å reflektere over egen kompetanse (euraxess.com); hva du er god til og hvilke områder du trenger å utvikle for å nå målene dine.