Karriereveiledning - Ansatt

Karriereveiledning

Karriereveiledning

OsloMet tilbyr karriereveiledning til våre doktorgradskandidater.

Temaer i en karriereveiledningssamtale kan være:

  • Jobbmuligheter 
  • Kompetansekartlegging
  • Usikkerhet rundt valg og motivasjon
  • CV, søknad og jobbintervju

 

Ønsker du karriereveiledning, møt opp til en drop-in veiledning. Du finner tid og sted for drop-in veiledningen her:

https://student.oslomet.no/nb/karriereveiledning

 

For at du skal få utbytte av karriereveiledningen, anbefaler vi at du forbereder deg. 

Euraxess har utviklet verktøyet No Limits som kan være nyttig for å reflektere over egen kompetanse; hva du er god til og hvilke områder du trenger å utvikle for å nå målene dine, se:

https://euraxess.eventiotic.com/piperstool/

 

Begrensninger som følge av COVID-19: Grunnet COVID-19 er det ikke lenger mulighet for drop-in-veiledning.  Veiledning skjer pr. epost, telefon, eller Skype/Teams. Interesserte må bestille time via karrieretjenesten sine nettsider.