Internrekruttering | Personalforvaltning - Ansatt

Internrekruttering

Internrekruttering

Fast ansatte på OsloMet kan søke på ledige administrative oppgaver gjennom internrekrutteringsportalen.

Formålet med internrekruttering

Internrekruttering gir økt mulighet til intern mobilitet, og stimulerer til bedre samhandling og erfaringsutveksling på tvers av fakulteter, senter og avdelinger. 

I internrekrutteringsportalen legges det fortløpende ut ledige oppgaver ved administrasjonen ved OsloMet.

Vi oppfordrer fast ansatte som ønsker å prøve seg på nye områder og andre arbeidsoppgaver til å sjekke ut hva det er behov for. Kanskje ser du en anledning til å bruke din kompetanse i andre deler av organisasjonen? Ønsker du nye utfordringer? Se hvilke administrative oppgaver som er ledige på OsloMet nå.

Saksgang ved intern utlysning

Vurdering av interne søkere

  • Kun fast ansatte kan søke.
  • Kompetansen til interne søkere vurderes av rekrutterende leder i samarbeid med ansvarlig HR-enhet.
  • Hvis det ikke finnes kvalifiserte interne søkere, skal det vurderes om enkle kompetansehevende tiltak kan gjøre aktuelle søkere kvalifisert. I slike tilfeller skal eventuell kompetanseheving fastsettes i en bindende avtale.
  • Det skal gjennomføres samtale med aktuelle kandidater.

Overflytting

  • Dersom en intern kandidat er aktuell, får vedkommende tilbud om overflytting til ny enhet.
  • HR-enheten ved rekrutterende enhet ivaretar de praktiske gjøremålene ved overflytting.
  • Tidspunkt for overflytting avtales mellom avgivende og mottakende enhet.
  • Lønnen er i utgangspunktet den samme, og en eventuell endring i lønn og stillingskode må skje etter 2.5.3-forhandlinger.

Kontakt

Kontakt