Internasjonalisering hjemme - Ansatt

Internasjonalisering hjemme

Internasjonalisering hjemme

Internasjonalisering hjemme betyr å integrere globale, internasjonale og interkulturelle perspektiver i utdanningen til alle studenter. Collaborative Online International Learning (COIL) er del av internasjonalisering hjemme.