Internasjonale finansierinsgkilder HV | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Internasjonale finansieringskilder ved HV

Internasjonale finansieringskilder ved HV

Nedenfor følger et utvalg av programmer som vil være relevant for forskere ved Fakultet for helsevitenskap.

EUs rammeprogram Horisont 2020

  • Excellent Science
  • Industrial Leadership
  • Societal Challenges

Joint Program Initiatives

Andre