Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

FS-integrasjoner og nettapplikasjoner

Oversikt

Nettapplikasjoner som tilhører FS

FS har i dag en rekke nettapplikasjoner (web-applikasjoner), og her er en oversikt over de forskjellige applikasjonene.

Studentweb

Nettsidene til Studentweb ved HiOA.

Applikasjon: Studentweb-Demo.

Forklaring

Studentweb er en tjeneste som lar studenter utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, f.eks. eksamensmelding og semesterregistrering. For mer informasjon om Studentweb les her

For informasjon om ny versjon av Studentweb ("SW3" 2015), les her

SøknadsWeb

Nettsidene til SøknadsWeb ved HiOA.

Applikasjon: SøknadsWeb-demo.

Forklaring

SøknadsWeb er en nettapplikasjon hvor søkere kan søke om opptak til studier ved HiOA som ligger utenfor Samordna opptak. 

EtterutdanningsWeb

Nettsidene til EVUweb.

Forklaring

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanningskurs.

FagpersonWeb

Forklaring

FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, og skal kunne tjene som støtteverktøy i undervisningspraksisen.

EpN

Forklaring

Emner på Nett (EpN) er ikke i bruk ved HiOA per i dag da den omskrives til en ny versjon.

FSWS (WebService)

Forklaring

FSWS er et felles webservice-grensesnitt for overføring av data til andre systemer. Ved HiOA brukes det i dag til uttrekk av blant annet informasjon til timeplanleggingssystemet TP, e-læringssystemet Canvas, resultatutveksling, GAUS, utdanning.no og så videre.

GAUS

Nettsidene til GAUS.

Forklaring

Søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. 

RUST

Forklaring

Register for utestengte studenter (RUST) er et felles register for institusjoner under universitets- og høgskoleloven som muliggjør effektiv og trygg formidling av vedtak om utestenging. RUST er utviklet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet av Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). FSAT har forvaltningsansvar for RUST.

Spørsmål vedrørende RUST sendes til fs-hjelp@oslomet.no

Integrasjoner med andre systemer

Systemene til STU, med blant annet UniUntis, Fronter, Lånekassen, (Pu)BAS og BIBSYS.

FS utveksler informasjon med flere systemer. De viktigste per i dag er

Personroller

Personroller i FS styrer tilgangen til endel av de eksterne systemene.

Save
chatbot-portlet