Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

FS-integrasjoner og nettapplikasjoner

Oversikt

Nettapplikasjoner som tilhører FS

FS har i dag en rekke nettapplikasjoner (web-applikasjoner), og her er en oversikt over de forskjellige applikasjonene.

Studentweb

Studentweb er en tjeneste som lar studenter utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, f.eks. eksamensmelding og semesterregistrering. For mer informasjon om Studentweb ved OsloMet, les her.

Applikasjon:

SøknadsWeb

Søknadsweb er en webaplikasjon som kan håndtere alle typer lokale opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet, og ligger utenfor Samordna opptak.

Applikasjon:

EtterutdanningsWeb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanningskurs.

Applikasjon:

FagpersonWeb

FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, og skal kunne tjene som støtteverktøy i undervisningspraksisen. Mer om FagpersonWeb. 

Applikasjon:

EpN

Emneplanlegging på nett (EpN) er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om OsloMets emner - fra faglærer via institutt og fakultet til OsloMets studentsystem (FS). For mer informasjon om EpN ved OsloMet, se Mer om EpN.

FSWS (WebService)

FSWS er et felles webservice-grensesnitt for overføring av data til andre systemer. Ved HiOA brukes det i dag til uttrekk av blant annet informasjon til timeplanleggingssystemet TP, e-læringssystemet Canvas, resultatutveksling, GAUS, utdanning.no og så videre.

GAUS

Søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. Her kan saksbehandlere som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning få tilgang til å lese andre institusjoners behandling og vedtak. Mer om Gaus (Unit).

Applikasjon:

  • GAUS (krever spesielle FS-rettigheter).

RUST

Register for utestengte studenter (RUST) er et felles register for institusjoner under universitets- og høgskoleloven som muliggjør effektiv og trygg formidling av vedtak om utestenging. RUST er utviklet utviklet av Unit- Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyrere utdanning og forskning etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Unit har forvaltningsansvar for RUST.

Spørsmål vedrørende RUST sendes til fs-hjelp@oslomet.no

Integrasjoner med andre systemer

   Tabellen er under oppdatering…..

Systemene til STU, med blant annet UniUntis, Fronter, Lånekassen, (Pu)BAS og BIBSYS.

FS utveksler informasjon med flere systemer. De viktigste per i dag er

Personroller

Personroller i FS styrer tilgangen til endel av de eksterne systemene.

    Tabellen er under oppdatering…..

Save
chatbot-portlet